Exploitation technologies for marine minerals on the extended NCS

NTNU har tidligere estimert at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde store verdier av mineraler og metaller. Denne uke reiser forskere fra NTNU og samarbeidspartnere på tokt finansiert av Forskningsrådet og ledende norske industriaktører gjennom prosjektet MarMine. Målet for MarMine og toktet er å undersøke potensialet for mineralutvinning på havbunnen.

Read more …

Exploitation technologies for marine minerals on the extended NCS