Yuriy Ivanov har disputert

Hans avhandling har tittelen: «Kinematic Attributes in Tilted Orthorhombic Media». Bedømmingskomiteen har bestått av Dr. Ivan Pšenčik, Institute of Geophysics – Academy of Sciences of the Czech Republic, Professor Zvi Koren, Tel-Aviv University og professor II Ketil Hokstad, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen: “Exploration for blind geothermal systems”. Hovedveilederen har vært professor Alexey Stovas, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU og medveileder professor Tariq Alkhalifah, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia.