NTNU bidrar til vannkraftutvikling i Nepal

Nepal har like store vannkraftressurser som Norge, men utnytter kun 5% av potensialet. Nylig var en delegasjon med rektor Gunnar Bovim i spissen på besøk i Nepal for å se på hvordan NTNU kan bidra til mer effektiv utvinning av vannkraftressursene. Representanter fra institutt for geovitenskap og petroleum var med for å se hvordan NTNU kan bidra innen tunellteknologi og bergmekanikk. Professor Krishna Panthi skal nå hjelpe  Tribhuvan University med å bygge opp masterutdanning innen tunellteknologi