Hvor kommer sanden i verdens største delta fra?

Hvor kommer sanden i verdens største delta fra? Hvordan kan vite det hvor den kommer fra? Dette er sentrale spørsmål for Trond Svånå Harstad i arbeidet med sin nylig avlagte doktorgrad «Single-mineral provenance method development with a case study from the Late Traissc Barents Shelf», ved NTNU, institutt for geovitenskap og petroleum.

I avhandlingen har han studert mineraler i sandsteiner fra det enorme deltaet som utgjør Snadd og De Geerdalen formasjonene av Midt- og Sentrias alder, i Barentshavet og på Svalbard. Harstad har utviklet/videreutviklet to metoder for bedre å identifisere kilden til sanden, en metode basert på mineralet Cr-spinel og en metode basert på formene til mineralet zirkon. Han forteller at Cr-spinel viste å være et veldig godt egnet mineral til å identifisere forskjellen på bergarter, da de har helt ulik kjemi. For å gjenkjenne og klassifisere formen på zirkonkorn i fotografier brukte han kunstig intelligens, en innfallsvinkel som er ny innen dette fagfeltet. Arbeidet ble utført som et samarbeid mellom NTNU og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), mens feltarbeidet og prøveinnsamlingen ble gjort i samarbeid med Petroleumsdirektoratet og Sintef.

Og hvor kommer sanden fra? I begynnelsen av deltaet kommer mesteparten av sanden fra Uralfjellenes forløper Uralidene. På slutten av avsettingshistorien er Taimyrhalvøya i det nordlige Sibir sannsynligvis kilden for mesteparten av sanden.