Feltkurset i TGB4190 Ingeniørgeologi er gjennomført

Feltkurset i TGB4190 Ingeniørgeologi ble gjennomført 29.-30. april 2019. Krishna Panthi og Bjørn Nilsen tok med studentene til vestkysten av Norge. I løpet av ekskursjonen besøkte de ulike prosjekter som Soknedal motorvei som er under bygging, Bratsett vannkraftprosjekt ved Berkåk, bergspenninger ved Sunndalen Oppdølstranda, steinhellingstabilitet, tunnelplanlegging og design for Oppdølstrand-veistunnel, en historisk Tellesteinrute, Fannefjord undersjøstunnel , en planlagt havbunnstunnel ved Romsdalsfjorden, Visnes Kalk ved Eide, Atlanterhavsveien, Atlanterhavstunnelen og berghellingstabilitet på Vinjefjorden.