Tanzanianske studenter møter Statoil

ANTHEI-prosjektet mellom Tanzania, Angola og NTNU er et utdanningsprosjekt støttet av NORAD gjennom EnPe-programmet, og med tilleggsfinansiering fra Statoil. Kullet som ble tatt opp høsten 2017 er det siste i en lang rekke. De 14 studentene fra Tanzania vil gjøre ferdig masterutdanningen i 2019. Fredag ble den årlige workshop-en mellom studentene og Statoil gjennomført. Programmet omfatter en gjennomgang av utviklingen på tanzaniansk sokkel og diskusjon om arbeidsmarkedet for petroleumsingeniører i Tanzania.