Tallene fra Samordnet opptak klare: Gode søkertall for IGP

Tallene fra samordnet opptak ble i dag offentliggjort, og IGP kan være godt fornøyd med søkertallene. Antall søkere til det femårige sivilingeniørstudiet Tekniske geofag fortsetter å øke også i år, det er fortsatt mange søkere til geologistudiene mens petroleumsfag har en liten nedgang. Her kan du se instituttleder Egil tjåland kommentere tallene