Statssekretær Rebekka Borsch (V) åpner Porelab-konferanse!

Porelab Centre of Excellence

Fredag 1. juni holder Senter for fremragende forskning PoreLab- Porus Media Labaratory konferanse, med statssekretær Rebekka Borsch (V) som åpningstaler.

Borsch «gratulerer senteret med formell status som Senter for fremragende forskning – og lykke til med svært viktig arbeid i årene som kommer»

Senteret kombinerer metoder fra fysikk, kjemi, geologi og geofysikk, kunnskap som blant annet er nyttig for effektiv utvinning av olje eller rent vann i tørkeområder.
SFF PoreLab er delt mellom NTNU og Universitetet i Oslo (UiO)

Vårt institutt er partner i nytt Senter for Fremragende Forskning

Forskningsrådet vedtok i går 10 nye Senter for Fremragende Forskning (SFF). Ett av disse er Porous Media Laboratory ved NTNU, hvor instituttet er partner og Ole Torsæter er i gruppen som har utarbeidet prosjektforslaget.  Alex Hansen ved Institutt for fysikk er senterleder. Hele 120 søknader ble sendt inn til Forskningsrådet i første runde, og disse ble redusert til 34 i andre runde, og så ble 10 tildelt i går. Senteret vil motta støtte i 10 år og vil ha fokus på grunnleggende forskning knyttet til strømning i porøse media, med vekt på phd og postdok og med utstrakt internasjonalt samarbeid. Gratulerer Alex og Ole!