Serhii Lozovyi har disputert

Hans avhandling har tittelen «Seismic Dispersion and the Relation between Static and Dynamic Stiffness of Shales». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Ida Lykke Fabricius, Technical University of Denmark, Professor Tor Arne Johansen, Universitetet i Bergen og Professor Børge Arntsen, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen: “Calibration of seismic reflection signatures to well and laboratory measured seismic parameters”. Hovedveileder har vært Professor Andreas Bauer og medveileder Professor Rune Holt, begge Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU.