Equinor wants to meet students at UKA

Equinor is looking for students who can help solve future energy challenges. Equinor offers curious, dedicated and innovative students, the opportunity to write a master thesis. Thursday October 3rd the top leaders of the company wants to meet the students at UKA at Realfagbygget

Read more here

And at Facebook here

 

 

-det viktigste er å vise mangfoldet i oljeindustrien

Det viktigste oljebransjen gjør for å gjøre seg selv attraktiv , er å vise ungdommer mangfoldet av spennende jobber som finnes i industrien. Det mener IGP-student Brage Strand Kristoffersen. Han deltok i en debatt som handlet om omdømme, rekruttering og klimautfordringer på leverandørindustriens toppledermøte i Trøndelag

Geologiens Dag 2017 ble en suksess!

Institutt for geovitenskap og petroleum var en viktig brikke til at Geologiens Dag 2017 ble en suksess i Trondheim i år. IGPs studenter stilte opp med 4 aktiviteter på arrangementet som ble holdt i Akrinn-bygget på Kalvskinnet søndag 10.september. Både virtuell sandkasse, gullgraving, info om geologi i hverdagen og puslespill med platetektonikk slo an hos de ca 350 besøkende som var innom. 8 studenter deltok fra instituttet.

 

 

tekst og foto:

Terje Solbakk
Stipendiat ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU