Forventer økt søknad til petroleumsstudier i år

Instituttleder Egil Tjåland er intervjuet av nettavisen e24 om historisk søknad til petroleumsstudiene ved NTNU og hans forventninger til årets søknadsmengde. Jobbmarkedet er i kraftig vekst allerede, og de relativt få som utdannes de neste årene vil trolig kunne velge og vrake i jobbtilbud. Utsiktene fremover, med mange ansatte i selskapene som pensjoneres de neste 10 årene, tilsier at dette er et godt tidspunkt for å starte petroleumsstudier.