Dialogmøte med Olje- og energidepartementet

Sist torsdag var de petroleumsrettede instituttene ved NTNU, UiS, SINTEF og NORCE i dialogmøte med Olje- og energidepartementet, hvor de møte statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde og direktør Torgeir Knutsen. Tema for møtet omfattet gjensidig oppdatering av pågående aktiviteter og diskusjon av rammebetingelser for forskning og høyere utdanning innen petroleumsområdene.