Besøk av Oljedirektoratet

En delegasjon fra Oljedirektoratet besøkte NTNU i dag. Formålet var å utveksle informasjon og diskutere mulig samarbeid innen såvel petroleumsområdet som innen havbunnsmineraler. Delegasjonen besto av:

  • Bente Nyland, Oljedirektør,
  • Dag Bering, Seniorgeolog, og
  • Torgeir Stordal, Letedirektør.

Fra NTNU deltok Ingrid Schjølberg, Steinar Ellefmo, Astrid Vigtel og Jon Kleppe.