Ocean Space Race

I forbindelse Ocean Space Race, en nasjonal konkurranse i ingeniørvitenskap for alle elever som har faget «Teknologi og forskningslære» på videregående skole, fikk Instituttet besøk fra skolene Lørenskog, Elvebakken, Vestby og St.Olavs 8.mars. Elevene fikk prøve mikroskopering under kyndig veiledning fra postdoktor Kristian Drivenes, og omvisning i oppredningshallen av overingeniør Håkon Havskjold.