Besøk fra Pakistan

Professor Abid Murtaza Khan, Department Chairman for Petroleum Engineering,  og Ass. Professor Javed Haneef fra NED University of Engineering and Technology (NEDUET) besøkte NTNU forrige uke for å forberede avslutningen av samarbeidsprosjektet «Norwegian Center for Excellence in Petroleum Studies (NCEPC)». Prosjektet ble startet i 2013 med støtte fra den norske ambassaden i Pakistan med midler fra et samarbeidsprogram Norge-Pakistan. Prosjektet har fokusert på oppbygging av et M.Sc. Program in Petroleum Engineering ved NEDUET, og har omfattet masterutdanning av forelesere ved NTNU, trening i laboratoriebruk ved NTNU og andre steder, pedagogisk støtte, utvikling av masterprogram, mm. Første kull i masterprogrammet ble tatt opp i høst, og et eget bygg for  NCEPS er under oppføring. Under besøket forrige uke ble også mulige samarbeidsformer i tiden fremover diskutert, slik som gjesteforelesninger, utveksling av studenter, felles forskningsprosjekter, mm., og møter med en rekke lærere ved IGP ble gjennomført, samt med NTNUs rektorat. Se bilder nedenfor.