Vil ha mer gruvedrift i Norge – må akseptere inngrep i naturen