MarMine Closing Seminar June 11th @10:30 – 12:00

 • Background of MarMine and why? (Kurt Aasly) 5-10 mins
 • WP1 Sample identification and collection (Martin Ludvigsen) 5 mins
 • WP2 Mineral processing options for submarine massive sulphide ores (Rolf Arne Kleiv) 5 mins
 • WP3 Feasibility study for a Deep sea mining Pilot (Steinar Løve Ellefmo) 5 mins
 • WP4 Characterization (Kurt Aasly) 5 mins
 • WP5 Methods to assess environmental impacts and recovery potential (Eva Ramirez-Llodra) 5 mins
 • Advisory board comment on the Impact of the project (tba) 5 mins
 • Panel Discussion / Q&A (30 mins)  – Experience from the cruise and research on data and samples from the cruise / way forward after the MarMine project
  • Panel: Martin Ludvigsen, Rolf Arne Kleiv, Steinar Ellefmo, Frederik Søreide and Kurt Aasly (NTNU, Eva Ramirez-Llodra, (NIVA/REV Ocean)
  • Moderator: Ingrid Schjølberg, NTNU

The seminar is free and open for everyone

Register here

Invitation to Workshop on Environmental considerations of deep-sea mining

The Marmine project Invites to Workshop on Environmental considerations of deep-sea mining 11. march in Oslo. The workshop will present the present knowledge on environmental impacts from deep-sea mining, with a focus on mining seafloor massive sulphides (SMS), and discuss how this knowledge (or lack of) needs to be integrated in the development of this emerging industry.

Read more here

 

Rapport fra Forskningsrådet: Kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen

Olje- og energidepartementet har bedt Forskningsrådet om å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen.

Denne rapporten er utarbeidet som svar på OEDs bestilling. Den omfatter følgende:
• Oppsummering av skriftlig bakgrunnsinformasjon
• Informasjon om Forskningsrådets portefølje innenfor området, samt internasjonal forskningsaktivitet
• Oppsummering av en workshop avholdt med relevante forskningsaktører
• Råd om en forskningssatsing

Les rapporten her: Kunnskapsgrunnlag havbunnsmineraler 2018-2019

Se også nettsiden for Norsk Forum for marine Mineraler

Kurt og Egil med foredrag på NTNU Kveld

Trondheim, hovedstad for mineralutvinning til havs?

Det var temaet for NTNU kveld tidligere denne uken. Førsteamanuensis Kurt Aasly og instituttleder Egil Tjåland, bidro med interessante innlegg. Trykk på bildet under for å se sendingen fra NTNU Kveld

Kronikk i Adressa om mineralutvinning til havs

I gårsdagens Adresseavisen har Ingrid Schjølberg og Egil Tjåland en kronikk om mineralutvinning til havs, med overskriften «Trondheim, hovedstad for mineral-utvinning til havs?«. Kronikken er et ledd i å skape blest om dette viktige fagområdet, etter at NTNU har ledet an i etableringen av nettverket MarMine, som består av sentrale aktører i akademia og industrien, med formål om å fremme forskning på og etterhvert utvinning av mineraler fra havbunnen.

Kronprins Haakon besøkte NTNU stand

Under Havet konferansen 16.oktober fikk Kronprins Haakon se og lære mer om mineraler hentet opp fra forskningstoktet, som ble ledet av NTNU/MarMine til Mohnsryggen, nord for Jan Mayen i 2017.

Kronprinsen besøkte Havet-konferansen 2018

Kronprinsen, statsministeren og hav-folk fra inn- og utland fikk siste nytt, inspirasjon og kunnskap på Havet-konferansen i Operaen. #havetkonf

Publisert av Havet Tirsdag 16. oktober 2018