PhD position in Mining Engineering

The Department of Geoscience and Petroleum has a vacancy for a PhD position in Mining Engineering. We are looking for a PhD candidate in mining method selection for Deep Sea Mining operations. The appointment has a duration of three years with the possibility of one additional year of compulsory work. Read more here 

Rapport fra Forskningsrådet: Kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen

Olje- og energidepartementet har bedt Forskningsrådet om å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen.

Denne rapporten er utarbeidet som svar på OEDs bestilling. Den omfatter følgende:
• Oppsummering av skriftlig bakgrunnsinformasjon
• Informasjon om Forskningsrådets portefølje innenfor området, samt internasjonal forskningsaktivitet
• Oppsummering av en workshop avholdt med relevante forskningsaktører
• Råd om en forskningssatsing

Les rapporten her: Kunnskapsgrunnlag havbunnsmineraler 2018-2019

Se også nettsiden for Norsk Forum for marine Mineraler

Stor interesse for Marine mineraler

NTNU leder Norsk forum for marine mineraler (NMM) og denne uken ble forskning rundt dette spennede temaet presentert på Arctic Frontiers i Tromsø. NTNU, UiB, Forskningsrådet og PI Subsea holdt foredrag på vårt arrangement på konferansen. Temaet vekket stor interesse i salen og i media. Her kan du høre et radioinnslag med instituttleder Egil Tjåland https://bit.ly/2vtSM0A

Andre saker:
Aftenposten: https://bit.ly/38RQpmU
TV2: https://bit.ly/2O8myi8
E24: https://bit.ly/2GyLgUx

Quantifying the Unknown

Steinar Løve Ellefmo and Fredrik Søreide have written the book titled «Quantifying the Unknown». The book is about Marine Minerals and the resource potential on the Norwegian Extended Continental Shelf.

Kurt og Egil med foredrag på NTNU Kveld

Trondheim, hovedstad for mineralutvinning til havs?

Det var temaet for NTNU kveld tidligere denne uken. Førsteamanuensis Kurt Aasly og instituttleder Egil Tjåland, bidro med interessante innlegg. Trykk på bildet under for å se sendingen fra NTNU Kveld