Nytt forskningssenter (Petrosenter) til SINTEF/NTNU

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg gratulerer SINTEF og NTNU med det nye forskningssenteret med navnet LowEmission. Senteret er av typen Petrosenter, og vil få en støtte fra Forskningsrådet på 15 MNOK/år i 8 år. I tillegg kommer støtte fra industripartnere og gjennom egeninnsats fra SINTEF og NTNU. Fra IGB vil bl.a. Milan Stanko og Carl Fredrik Berg være aktive i senteret. Malin Torsæter i SINTEF vil være senterleder. Se også pressemelding fra OED.