Liyuan Chi har disputert

Avhandlingens tittel er «Shock Compression and Fractures in Laboratory Rock Blasting». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Jose A. Sanchidrian, Universidad Politecnica de Madrid, Regional Manager Vegard Olsen, Franzefoss Pukk AS og førsteamanuensis Pål Drevland Jakobsen, NTNU. Prøveforelesningens tittel var “Blasting technology and explosives industry in China – a comparison to Europe”. Professor Zongxian Zhang, University of Oulu, har vært kandidatens hovedveileder og Professor Charlie Chunlin Li, IGP og Professor Arne Aalberg, Universitetssenteret på Svalbard har vært medveiledere. Forskningen har vært utført ved Universitetssenteret på Svalbard.