Tom Myran tildelt Kongens fortjenstmedalje

Fungerende ordfører i Trondheim, Mona Berger, tildeler Tom Myran Kongens fortjenstmedalje

Tom Myran ble i dag tildelt Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje for et livslangt arbeide for å forbedre helse, miljø og sikkerhet i bergindustrien.

Tom Myran har arbeidet for å forbedre helse, miljø og sikkerhet i Norsk bergindustri helt siden han tok diplomoppgaven og senere doktorgraden på radon ved Norske gruver. Etter det har han som ansatt ved Sintef og NTH/NTNU, vært på bedriftsbesøk over hele Norge, og skrevet utallige foredrag, artikler og bøker om HMS over en periode på nesten 50 år. Sist i rekken er bokutgivelsen av «HMS i bergindustrien» i 2020, som kommer til å bli standarverket innen HMS i bergindustrien i Norge.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, gratulerer Myran med Kongens fortjenstmedalje

Disse vitenskapelige bidragene innen temaer som ventilasjon, støv, støy, mekaniske vibrasjoner, naturlig forekommende asbest, kvarts, tungmetaller og radioaktiv stråling, har sammen med årelangt samarbeid med industrien, og undervisning i HMS ved NTH/NTNU, ført til at Tom Myran har blitt synonymt med HMS i bergindustrien. Tom Myran er den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på hvordan norske bergingeniører og operatører tenker HMS, og en kan trygt si at han har bygd opp dette fagområdet i Norge.

Tom Myran nyter en enorm respekt i bransjen, både for sine kunnskaper, men og for sin evne til å forklare komplekse problemstillinger på en forståelig og humørfyllt måte, og for sin svært imøtekommende væremåte. Det er alltid både lærerikt og hyggelig å slå av en prat med Tom.

Det som ofte fremheves som et kjennetegn ved Tom Myran er en genuin interesse for å se problemene fra industriens synsvinkel. Samtidig har han alltid hatt en uavhengig rolle i forhold til industrien – og er blant annet brukt som sakkyndig i rettssaker og konsekvensanalyser. Tom Myran har virket som et nødvendig korrektiv til bransjen, og initiert forsknings og utviklingsprosjekter for å forbedre forholdene på et av de viktigste områdene i bergindustrien. Et område der forbedringer ikke måles i penger, men der det handler om liv og helse. Heldigvis har Tom Myran hatt utholdenhet til å holde ut i en bransje der HMS arbeidet tradisjonelt ikke har stått i første rekke.

Det er mange som er takknemlige for verdifulle råd og innspill fra Tom Myran om hvilke forholdsregler en bør ta i bergindustrien, og hvordan en kan sikre seg for å unngå helseplager. Dette har tidligere kommet til uttrykk gjennom utmerkelser fra bransjen. I 2010 fikk han «Gullfeiselen» for fremragende innsats for norsk bergteknologi. I 2009 ble han tildelt Norsk Bergforenings høyeste utmerkelse, «Bergmannsstaven», for en samlet ekstraordinær aktivitet over tid til allmenn fremme for den norske bergbaserte næring. Det ble lagt vekt på at aktiviteten gikk utover det som kan forventes fra stilling eller posisjon som Tom har innehatt. Tom Myran har med dette blitt hedret og annerkjent innen bransjen. Tildelingen av Kongens fortjenstmedalje til Tom Myran, gjenspeiler og annerkjenner den betydningen Tom Myran har hatt på nasjonalt nivå som en pioner i HMS arbeidet i Norge.

Tom Myran og hans gode venn Knut Furuseth

Gratulerer, Tom!