Professor Hanumantha Rao Kota har fått innvilget et høythengende Frinatek-prosjekt fra Forskningsrådet

Professor Hanumantha Rao Kotas forskningsprosjekt har tittelen «Nanomorphology effects on the bioactivity and chemical activity of metal oxides, sulphides, and silicates». Hele 410 søknader ble vurdert av Forskningsrådet, og bare 29 ble innvilget. Gratulerer! Se Forskningsrådets side.