Piltotproduksjon i oppredningen

Instituttet har fått i oppdrag å designe og teste en pilotproduksjon for å lage testprodukt av almandin granat til vannjetkutting og sandblåsing. Hvis dette viser seg å være vellykket vil oppdragsgiver kunne utnytte en større andel av eklogittressursen og minimere andel vrakstein, som igjen kan skape flere arbeidsplasser ved bedriften. Utvinning av almandingranat fra eklogitt er et RFF-prosjekt