15.10.2020 gikk startskuddet for EnerGizerS-prosjektet

Prosjektet CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply, med akronym  EnerGizerS har fått midler som en del av POLNOR 2019 polsk-norske forskningsprosjekter finansiert under EØS og Norway Grants.

Prosjektet vil bli gjennomført i 2020-2023 av et konsortium bestående av:

  • AGH University of Science and Technology, Kraków, Polen – Prosjekteier
  • Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Science, Kraków, Polen – prosjektpartner
  • SINTEF Energi AS, Trondheim – prosjektpartner
  • Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, Trondheim, Norge – Prosjektpartner
  • EXERGON LLC, Gliwice, Polen – prosjektpartner

Hovedmålet med prosjektet er å analysere effektiviteten ved å ta i bruk CO2  som arbeidsvæske for Enhanced Geothermal Systems (EGS). Den foreslåtte løsningen tar sikte på å utvikle tiltak for å produsere ren og økonomisk geotermisk energi og samtidig redusere karbondioksidutslippene som kommer fra forbrenning av fossilt brensel.

Enhanced geothermal system: 1 Reservoar, 2 Pumpehus, 3 Varmeveksler, 4 Turbinhall, 5 Produksjonsbrønn, 6 Injeksjonsbrønn, 7 Varmt vann til fjernvarme, 8 Porøse sedimenter, 9 Observasjonsbrønn, 10 Grunnfjell
By Geothermie_Prinzip.svg: *Geothermie_Prinzip01.jpg: «Siemens Pressebild» http://www.siemens.comderivative work: FischX (talk)Geothermie_Prinzip01.jpg: «Siemens Pressebild» http://www.siemens.comderivative work: Ytrottier (talk) – Geothermie_Prinzip.svgGeothermie_Prinzip01.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8249711

Totalt budsjett: 5 932 700 PLN (= 1311200 EUR)

Bevilgede midler: 5 793 975 PLN (= 1280600 EUR)

Prosjektleder: Anna Sowiżdżał, Professor AGH, ansow@agh.edu.pl

Kontakt på IGP: Bjørn Frengstad, bjorn.frengstad@ntnu.no

 

Mer info: https://www.agh.edu.pl/en/info/article/eco-friendly-geothermal-energy-with-lower-co2-emissions-agh-ust-has-just-launched-polish-norwegian/