Hvordan kan man utføre styrkeøvelser like bra som en OL-utøver?

Hvordan kan man utføre styrkeøvelser like bra som en OL-utøver? Det er en av mange oppgaver studenter ved VR-landsbyen ved NTNU jobber med.

VR-landsbyen er en del av Eksperter i Team, og holdes på Institutt for Geovitenskap og Petroleum i vårsemesteret for ca. 30 studenter. Studentene kommer fra mange forskjellige studieretninger på NTNU, og sammen jobber de med å utvikle nye måter å utnytte Virtual Reality på. VR-landsbyen har gått kontinuerlig på instituttet siden 2003.

VR-landsbyen er støttet av Equinor gjennom Akademiaavtalen, noe som gjør det mulig å anskaffe utstyr til å teste studentenes ideer. Som del av arbeidet er det også lagt vekt på å lære å jobbe i tverrfaglige grupper.