NTNU er blitt partner i EIT Raw Materials

28. november ble NTNU kjernepartner i EIT Raw Materials, som er et europeisk initiativ for å styrke innovasjon og utdanning i råvaresektoren ved å støtte nye talenter og nye ideer gjennom Knowledge and Innovation Communities (KICs). Som partner kan NTNU søke om finansiering for oppskalering- og utdanningsprosjekter, delta i matchmaking og nettverksarrangementer, samt motta støtte for virksomhetsskaping. Mer informasjon om EIT Raw Materials kan leses her, eller fås fra koordinator Maria Wallin (maria.wallin@ntnu.no) på NTNU.