3D Gruvemåling med dronebilder

Fagfeltet Mineralressursforvaltning handler om gruvegeologi, gruvedesign, gruveplanlegging, gruveevaluering og gruvemåling.

Gruvemåling gjøres både i dagbrudd og i gruver under jord. Slike målinger ble tidligere gjennomført ved hjelp av en teodolitt; en avansert kikkert som ble brukt til å måle vinkler. For å beregne koordinater så trenger man også avstander som til og begynne med ble målt med målebånd og kanskje til og med skrittelling. Med totalstasjonen kom et instrument som kunne måle både vinkler og avstander og med multistasjonen kom utstyr som automatisk kan måle avstander og vinkler opp mot 300 ganger per sekund. Multistasjonen representerer et voldsomt fremskritt, men introduksjonen av droner og ikke minst såkalte RTK-droner representerer et paradigmeskifte i hvordan vi gjør gruvemåling – spesielt i dagbrudd.

(Foto: Lars Sandvik)

Droner brukes til å fly over et område mens det ta et stort antall overlappende bilder. Ved hjelp av fotogrammetri, kraftige PC’er og egnet programvare sys bildene sammen til en svært nøyaktig 3D modell av terrenget.

Videoen viser en 3D-modell av området rundt Storwartz leirskole som studenter som tar grunnkurs i mineralsressursforvaltning (TGB4216) besøker. På feltkurset får studentene en introduksjon til og får testet ulike måter å gjøre gruvemåling på: RTK-droner, multistasjon, centimeter-nøyaktig GPS, samt enklere verktøy som håndholdt GPS og kompass.