NTNUs Drillbotics team i Journal of Petroleum Technology (JPT)

En gruppe studenter ved NTNU, 4 fra petroleum-programmet og én fra kybernetikk, deltok i fjor i Society of Petroleum Engineers (SPE) Drillboticskonkurranse, hvor utfordringen var å kunne lage en helautomatisk boremaskin, i modellstørrelse, som kunne bore raskest gjennom en betongkloss med ukjent innhold. Konkurrerende studentgrupper fra hele verden deltok, og NTNU-gruppen vant overlegent, se artikkel.

Artikkel om NTNUs Drillbotics-team

NTNUs gruppe av 5 masterstudenter, 4 innen petroleumsteknologi og 1 innen teknisk kybernetikk, under kyndig veiledning av professor Alexey Pavlov, førsteamanuensis Sigve Hovda og professor Tor Berge Gjersvik, og med stor støtte av IGPs tekniske stab, vant den internasjonale konkurransen Drillbotics, som arrangeres årlig av Society of Petroleum Engineers (SPE). Nett-tidsskriftet Geoforskning har i dag lagt ut en grundig presentasjon av gruppen og prosjektet.

NTNUs Drillbotics team vant den internasjonale konkurransen i år

Drillbotics er en årlig internasjonal konkurranse mellom petroleumsstudenter, organisert av Society of Petroleum Engineers (SPE). NTNUs studentgruppe bestående av 5 studenter i avgangsklassen, 4 fra IGP og 1 fra ITK, kvalifiserte seg gjennom en europeisk innledende runde, og konkurrerte i finalen mot 8 andre grupper. Og de gjorde det desidert best av gruppene, og gikk av med seieren, foran University of Oklahoma og Texas A&M University, se annonseringen her. NTNU-studentene er Sebastian Knoop (IGP), Andreas Thuve (IGP), Mikkel Leite Arnø (ITK), Alexander Handeland (IGP) og Per Øystein Turøy (IGP). Gratulerer!