Produksjonstall for desember

NPDOljedirektoratet har rapportert olje- og gassproduksjonstall for desember, som viser en gjennomsnitlig væskeproduksjon på 2 094 000 fat/dag. Dette er

 ca. 3 prosent mindre enn i november. Det totale gassalget var 10,9 GSm(+2%). Dermed er den totale petroleumsproduksjonen i 2016 ca. 233,0 MSm3 o.e., som er 2,8 MSm3 o.e. mer enn i  2015.