Charlie Li: Jordskjelv den 18. mai i Kirunagruven

Natt til mandag rystet et jordskjelv Nord-Sverige med episenter ved gruveselskapet LKABs gruver i Kiruna. Professor Charlie Li kommenterer hendelsen slik:

Skjelvet i en magnitude på 4,9 skjedde kl. 03.11 den 18. mai i liggeveggen på 1108 meter nivå i Kriunagruven. Det sies i nyheter at skjelvet er menneskeskapt fordi det skjedde på grunn av endringer i bergspenninger i bergmassen som følge av uttak av jernmalm i underjord. Kirunagruven bruker en såkalte skivrasbrytningsmetode for å utta jernmalm. Med denne brytningsmetoden vinner man ut alle malm og sidebergmaterialer raser inni brytningsrommene. Sidebergmassene sprekker opp og berget under brytningsnivået blir hardt presset (såkalte spenningskonsentrasjon). Nye sprekker blir skapet og utvikler seg under det hevete spenningstilstanden. Ved noe tidspunkt beveger den oppsprukkete veggbergmassene seg plutselig langs bruddplanene. Da skjer gruveskjelver. I Kirunagruven ligger storskalabruddplanene i liggeveggen. Alle de store skjelvene de siste årene skjedde i liggeveggen i Kiruna. Episenteret av skjelvet den 18. mai var også i liggeveggen på 1108 meter nivå som er litt ovenfor dagens brytnings nivået. På dette nivået er bergspenninger enormt høye i dag. Gruven har et sofistikert seismisk overvåkingssystem for å overvåke seismiske hendelser i gruveområdet. Systemet kan fortelle hvor episentret er når et gruveskjev oppstår, men kan ikke forutsi det.

Les mer her:
https://www.mining-technology.com/projects/kiruna/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kiruna_Mine

Charlie Li har fått Trondheims Døråpnerpris

Under en tilstelning i går fikk professor Charlie Li tildelt Døråpnerprisen av ordføreren i Trondheim, se her. Prisen tildeles til personer som  markedsfører Trondheim og regionen gjennom kultur-, idrett- og kongressarrangement. Charlie fikk prisen fordi han i 2018 sto bak 3rd International Conference on Rock Dynamics and Applications (RocDyn) i Trondheim med 170 deltagere fra hele verden. Og neste år kommer den store konferansen Eurock 2020 med 700 deltagere til Trondheim og Norge for aller første gang.