Gina og Olav er vinnere av Bergprisen 2021

Gina Bjerkan og Olav Roset er vinnere av Bergprisen 2021. Prisen gis til studentene som har skrevet de beste masteroppgavene innen studieprogrammene Geologi og Tekniske geofag.

Prisen ble delt ut av juryformann Hlynur Gudmundsson og styreleder for Bergringen, Charlie Chunlin Li. Juryen, som har bestått av Hlynur Gudmundsson (Statens Vegvesen), Arnstein Aarseth (NGI) og Steinar Ellefmo (NTNU), har gått igjennom masteroppgavene som ble levert i 2020, og det har vært vanskelig å kåre vinnere fordi kvaliteten på oppgavene har vært særdeles høy. Bergprisen ble i år utdelt i en digital seremoni i tilknytning til Bergdagen.

Bergprisen for beste masteroppgave Geologi

Gina Bjerkan mottok prisen for beste masteroppgave i Geologi. Tittelen på oppgaven er “Zircon U-Pb geochronology and whole-rock geochemistry of migmatitic gneisses reveal the late Paleoproterozoic through Devonian history of the Western Gneiss Region”. Juryen mener oppgaven viser at det er gjort et omfattende felt- og laboratoriearbeid og at det er veldig god sammenheng mellom problemstilling og konklusjon. Juryen har også lagt vekt på at Bjerkan viser meget god dybdeforståelse for emnet.

Se utdeling av prisen til Gina

Bergprisen for beste masteroppgave Tekniske geofag

Olav Roset er vinner av prisen for beste masteroppgave i Tekniske geofag. Tittelen på oppgaven er «Veien mot en helhetlig digital arbeidsflyt i bergsikringsbransjen: En mulighetsstudie av hvordan parametrisk design og BIM kan nyttiggjøres ved sikring av bergskjæringer». Juryen har lagt vekt på at oppgaven er innovativ og nyskapende, har en meget god kobling mellom praksis og teori, viser god pedagogisk tilnærming på presentasjoner av ulike dataprogrammer og til programmering og at oppgaven er fremstilt på en god måte som er enkelt å forstå. Juryen mener at Roset har brukt mange dataverktøy og tydelig brukt mye tid til å sette seg inn i bruken av dem.

Se utdelingen av prisen til Olav

Se video av hele seremonien

Gratulerer til begge vinnerne!