Gratulerer til vinnerne av Bergprisen 2021

Vanja Skålnes Haugsnes, Erlend Skretting og Guro Einan Bøgeberg mottok i går Bergprisen for 2021. Bergprisen gikk i år til de to beste masteroppgavene ved Tekniske Geofag. Kvaliteten på oppgavene i år har vært særdeles høy og det har vært vanskelig å kåre vinnerne.

Oppgaven til Vanja med tittelen “Structural analysis and titanite U-Pb petrochronology of major Sveconorwegian shear zones in Telemark, southern Norway” får prisen fordi det er en gjennomført god oppgave og scorer høyt på alle vurderingskriterier. Oppgaven kombinerer omfattende feltkartlegging, fjernmåling, strukturanalyse, geokronologi og petrologi. Utstrakt samarbeid med eksterne partnere og nøye datainnsamling og dataanalyse. Oppgaven er nyskapende når det gjelder metodeutvikling og testing og er viktig for forståelsen av Norges geologiske utvikling. Det er stort potensiale for å utvikle mastergradarbeidet videre til PhD.

Professor Charlie Chunlin Li, Vanja Skålnes Haugsnes og instituttleder Ute Mann

Oppgaven til Erlend og Guro med tittelen «Evaluation of the basis for support design for poor rock mass conditions in Norway” fikk prisen fordi den er veldig relevant for industrien, tar opp aktuell problemstilling, har hatt et tett samarbeid på tvers med industrien, det er utført feltarbeid, lab, digital kartlegging og numeriske analyser med høy kvalitet. Det er gjort utprøving av nye metoder, bl.a. digital kartlegging og det er gjort mye feltarbeid. Det er mulighet for å videreføre elementer til PhD og forskning.

Professor Charlie Chunlin Li, Vanja Erlend Skretting og instituttleder Ute Mann

Gratulerer Vanja, Erlend og Guro!