Besøk av Bangladeshs ambassadør

Bangladeshs ambassadør til Norge, Sverige og Finland, Nazmul Islam, besøkte instituttet i dag sammen med Bangladeshs konsul i Trondheim, Håkon Knudsen, og vår tidligere student Aminul Islam, nå i Equinor. Formålet med besøket var å diskutere mulighetene for å etablere et samarbeid mellom BUET i Bangladesh og NTNU, med mål å bygge opp petroleumsutdanning der. Vi har tidligere hatt samarbeid med BUET, ledet av Pål Skalle, og finansiert av NORAD gjennom NOMA-programmet. Fra instituttet deltok Alexey Pavlov, Sigve Hovda, Knut Backe og Jon Kleppe.