Et av IGPs studieprogram på topp 10 av høyest vurderte ved NTNU

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) publiserer årlig Studiebarometeret, der studentene svarer på hvor tilfredse de er. I går kom resultatene for 2018, og er gjengitt i Adresseavisen. Studieprogrammet Petroleum Engineering er det tiende mest populære blant studentene ved NTNU, med en skåre på 4,63. Høyest mulig skåre er 5.

Bergdagen 2018 ble avholdt i går

Bergdagen i år var en stor suksess med over 120 studenter som besøkte de rundt 20 stands som industrimedlemmene i Bergringen sto bak. Bergringen også delte ut Bergringenpriser for beste masteroppgaver  for årene 2017 og 2018 2018 og 2017. De som vant prisene er følgende:

2018

Geologi: Sunniva Skuset med masteroppgaven «Utløysning av sørpeskred i ulike snøtyper», og Tekniske geofag: Aurora Louise Lucia Simonsen med masteroppgaven «Updated Norwegian In-Situ Rock Stress Database»

2017

Geologi: Bergliot Kulsrud Storruste med masteroppgaven «Deciphering magmatic processes in the 565 Ma Umbukta gabbro, Rødigsfjellet Neppe Comples, Northern Norway», og Tekniskegeofag: Ragnhild Rostad med masteroppgave tittel «Hydro-geological Analysis of the Tellnes Mine, Norway»

Serhii Lozovyi har disputert

Hans avhandling har tittelen «Seismic Dispersion and the Relation between Static and Dynamic Stiffness of Shales». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Ida Lykke Fabricius, Technical University of Denmark, Professor Tor Arne Johansen, Universitetet i Bergen og Professor Børge Arntsen, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen: “Calibration of seismic reflection signatures to well and laboratory measured seismic parameters”. Hovedveileder har vært Professor Andreas Bauer og medveileder Professor Rune Holt, begge Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU.