Tidligere NTNU-professor II med ny metode for å tidsfeste når bevegelser i jordskorpen oppsto

Giulio Viola, som inntil nylig var geolog ved NGU og professor II ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU er førsteforfatter på artikkelen «Deconvoluting complex structural histories archived in brittle fault zones», som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Communications. Les mer på gemini.no