Tidligere studenter møter rektors delegasjon i Kina

I dag var rektors delegasjon i Shanghai, og en del av programmet var et møte med tidligere NTNU-studenter. Vår tidligere masterstudent Guowen Lei er en av disse. Han tok M.Sc.-graden i petroleumsteknologi i 2012, og har jobbet i Baker Hughes i noen år, og er nå i et nytt selskap, China Petroleum Logging, som er et samarbeid mellom Baker Hughes og China Oilfield Services Limited.

DN har oppslag i dag om manglende studentrekruttering innen petroleumsfag ved NTNU

I dagens utgave av DN er det et tosiders oppslag om manglende studentrekruttering og frafall i førsteklasse av petroleumsstudiene ved NTNU. Noen av våre studenter er intervjuet av avisen, og artikkelen illustreres med bilder fra våre laboratorier. Artikkelen har flere feil, siden det fortsatt er 19 studenter i førsteklassen, og totalt antall petroleumstudenter i 1.-5. klasse, inkl. utenlandske studenter er 266. Men det er selvsagt bekymringsfullt at så få norske studenter søker seg til dette studiet.

Foredrag om offshore Newfoundland

NTNU og Memorial University i St. John’s på Newfoundland har et INTPART-samarbeid knyttet til Integrerte operasjoner og utbygging av oljefelt utenfor Newfoundland. Som ledd i dette er professor Lesley James på besøk denne uken. Tirsdag kl. 13:15 holder hun foredrag ved instituttet med tittel «Remote & Harsh Field Development Offshore Newfoundland, Canada». Foredraget holdes i P10 ved Petroleumsteknisk senter.

Bergprisen 2016

Vinner av «Bergprisen»Eivind Stein og veileder Krishna Kanta Panthi

Alle mastergrader innen tekniske geofag og master i geologi som fikk karakteren «A» ble vurdert for «Bergprisen» av en intern komite ved instituttet. Bergprisen består av kr 10.000 og en diplom.

De tre beste ble så sendt til den eksterne komiteen for endelig rangering. Den eksterne komiteen har bestått av Guro Grøneng fra NGI, Trond Watne fra Norsk Mineral AS, Hlynur Gudmundsson fra Statens Vegvesen og Kurt Aasly fra IGP.

Komiteen hadde et svært vanskelig valg, og valgte til slutt å gi ut to priser; en innen georeal og en innen tekniske geofag.

Bergprisen for 2016 tildeles:

Master i geologi – Marianne Floen Stange: The Magnetic and Mineralogical Properties of the Stardalur Volcano, Iceland

Veileder: Suzanne McEnroe

I begrunnelsen står det følgende:

 • Velstrukturert og gjennomgående godt skrevet.
 • Arbeidet hardt gjennom hele studiet.
 • Ivret etter “hvorfor” og viste en evne til å finne ut dette
 • Arbeidet med basalter fra Island og studerte deres magnetiske egenskaper
 • Kombinerte dette med petrografiske studier og SEM-analyser
 • Gikk videre med mer avanserte analyser som normalt sett gjennomføres i forbindelse med PhD-studier
 • Dette inkluderte mikromagnetisk modellering.
 • Viste i sine resultater at det er lameller i magnetitten som er opphavet til de ekstreme magnetiske anomaliene.
 • Hennes resultater vil kunne ha konsekvenser for leting etter mineral (også) på Mars…

Tekniske geofag- Eivind Stein: Evaluation on the Stress Induced Brittle Failure along the Headrace Tunnels of Neelum Jhelum HPP, Pakistan

Veileder: Krishna Kanta Panthi

I begrunnelsen står det følgende:

 • Dybde-studie innen gjeldende teori om sprøe bruddmekanismer i åpninger under jord.
 • Bruker gjeldende teori og analytiske metoder til å estimere mekaniske parametrene av bergmassen i en tunnelsnitt / stuff hvor man har sprakeberg / sprøtt brudd.
 • Gitt disse resultatene, kandidaten predikerer sprøe brudd langs en vannkraft tunnel under bygging og gjennomfører numerisk modellering og sammenligninger.
 • Svært høyt nivå på arbeidet. Strukturert og gjennomgående godt. Gode figurer og godt språk.
 • Hans arbeid har bidratt til en økt forståelse av mekanismene som fører til sprakeberg.

Instituttet og Bergringen gratulerer!

Bergdagen 2017

Tirsdag 14.februar arrangerte Bergringen og Institutt for geovitenskap og Petroleum «Bergdagen». Det var godt oppmøte med 130 studenter som ønsket å vite mer om jobbmuligheter i industri og forskningsinstitusjoner.

Disse bedriftene deltok i år

Bane Nor
Franzefoss Pukk AS
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norsk Bergforening
Norsk Bergindustri
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)
Norsk Mineral AS

Brønnøy Kalk AS

Norsk Stein AS
Rambøll Norge AS
SINTEF Byggforsk

Berg og geoteknikk

Statens vegvesen
Titania AS
Verdalskalk AS
Elkem Kvarts
Sweco Norge AS
OMYA Hustadmarmor AS
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
Promin AS
Nussir ASA

Tidligere student gjør det godt i Schlumberger

Pål Kibsgård gikk ut fra NTH, nå NTNU, som sivilingeniør i petroleumsteknologi i 1991, og etter noen år i Esso ble han hentet til Schlumberger hvor han har jobbet i 20 år. Han har gått gradene i bedriften til han i 2011 ble toppsjef, CEO. Nettavisen skriver i dag om hans karriere med stor vekt på hans fantastiske lønnsbetingelser, og han er trolig den nordmannen som har høyest  lønn. Kibsgård var invitert hovedforedragsholder under vår IO-konferanse i 2013, og kom tilbake i 2014 for underskrive en samarbeidsavtale mellom NTNU og Schlumberger.

Besøk fra Singapore

Høsten 2015 besøkte en delegasjon fra NTNU Singapore, med rektor i spissen. Fra instituttet deltok Egil Tjåland og Ole Torsæter. Ole var på det tidspunkt på forskningsopphold ved forskningsinstituttet A*Star, hvor han var rådgiver for oppbygging av en lab for økt oljeutvinning. I dag var det gjenvisitt til NTNU fra Singapore. De som besøkte NTNU var Sam Tan Chin Siong, som representerer Minister of State, Prime Minister’s Office, Ministry of Manpower, og Timothy Fang, som representerer Ministry of Foreign Affairs, Country Officer, Europe Directorate.