Welcome Mustafa

Mustafa Guner has joined the Department of Geoscience and Petroleum at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) to undertake a 3-year PhD-project in the field of Mineral Processing Engineering. The supervisor is Przemyslaw B. Kowalczuk (Professor, Department of Geoscience and Petroleum – Norwegian University of Science and Technology, NTNU) Mustafa’s research “RFC-Upscaling Proposes the Reflux Flotation Cell» aims to evaluate a newly designed flotation machine which is Reflux Flotation Cell (RFC) with the Cu-Ore coming from the copper site of KGHM and flotation parameters will be tested on lab-scale and pilot-scale experiments. Positive or negative consequences of using RFC will be discussed using those data in terms of capacity and recovery increase, water consumption, the content of concentrates and tailings.
The project is funded by EIT Raw Materials and FL Smidth & Co. A/S (Denmark) and KGHM Polska Miedz Spólka Akcyjna (Poland) are partners of the project.
Mustafa has B.Sc and M.Sc in Mineral Processing Engineering from Department of Mineral Processing Engineering, Istanbul Technical University (Turkey). He worked as an R&D Metallurgist in the metallurgical laboratory of a gold production company in Eskisehir (Turkey) for two years.

Welcome, Mustafa!

Welcome Pshem!

Przemyslaw (Pshem) has been hired as a professor in minerals engineering at the Department of Geoscience and Petroleum (IGP). He took a MSc in Materials Science (hydrometallurgy) at the Wroclaw University of Science and Technology, in Poland, and then continued with a PhD in Minerals Engineering (flotation) at the same university. In May 2012 Pshem defended, with honours, his PhD thesis, and then spent six months in the scientific group of Prof. Hylke J. Glass at the Camborne School of Mines, University of Exeter. In 2016, he was awarded a Doctor of Science degree (DSc, habilitation) for contributions to the scientific literature. In 2012-2021 he worked, first as an assistant professor, and then as an associate professor at the Wroclaw University of Science and Technology in Poland. In 2017-2021 he worked as a postdoc in mineral processing (marine minerals) at IGP. In 2018 he was invited by Prof. Stoyan Gaydardzhiev as a guest lecturer and researcher at the University of Liege in Belgium. In 2019, Faculty of Applied Science of University of Liege awarded him as the honorary collaborator for the academic year of 2019-2020. Pshem is also hired as a guest professor at the School of Minerals Processing and Bioengineering, Central South University in China.

Pshem has been extensively working on mineral processing and hydrometallurgy with recent focus on processing of marine minerals and REEs. At NTNU he will be participating in several European projects (EIT RM Reflux Flotation Cell; Harare; EIT RM DSM-Summer School), supervising students, PhDs and postdocs.

Welcome Pshem!

Petroleumskvelden 2021

Petroleumskvelden er det viktigste arrangementer for NTNU-studenter som er interessert i petroleumsbransjen. En fullstappet sal fikk høre foredrag fra Aker BP, Vår Energi, Wintershall DEA, Equinor og Concedo. Årets tema var det grønne skiftet og fremtiden for olje- og gassindustrien.

Isolasjon av energibrønner på Svalbard skal bevare permafrosten

Vetle Daleng og Håkon Afret skriver masteroppgave om alternative isolasjonsmetoder for energibrønn ved nye Svalbard folkehøyskole. Dette vil være et samarbeid mellom NTNU, Store Norske og UNIS (Universitetssenteret på Svalbard).

Bakgrunnen for oppgaven er at det skal bygges en ny folkehøyskole på Svalbard og det skal i den forbindelse utredes muligheten for en energibrønn på ca. 1200 meter. Denne utredningen er et samarbeid mellom Store Norske, GTML (Geothermal Energy Nordic) og er støttet av Enova. Et av de utfordrende aspektene omkring etablering av energibrønn er permafrosten på Svalbard. Ved boring ned i grunnen vil man kunne forvente en termisk gradient i størrelsesorden 30 grader per km, altså vil temperaturen 1 km ned i grunnen være omkring 30 grader. Dette medfører en temperatur som er mer enn høy nok til å tine permafrosten i overliggende lag. Om permafrosten tiner vil man risikere at området og løsmassene blir ustabilt. Formålet med deres oppgave vil være å se på mulige isolasjonsmetoder av energibrønnen for å sikre at permafrosten bevares. Dette vil innebære både aktive og passive isolasjonsmetoder. Aktive metoder kan f.eks være kjøling med varmepumpe, passive metoder vil kunne være isolerte rør eller isolerende sement. I oppgaven vil de ta for seg flere temaer, aktuelle tema er:

  • Det geotermiske potensialet på Svalbard, samt kvartær- og berggrunnsgeologien i området.
  • Permafrost på Svalbard vil bli belyst.
  • De vil også gjøre rede for grunnvarmemetoder, da spesielt dype-mellomdype energibrønner.
  • Kjøle- og isolasjonsmetoder.
  • Lokale forhold ved folkehøyskolen, samt en beskrivelse av energibrønnprosjektet.

Prosjektoppgaven vil i hovedsak være et litteratursøk, men muligens noe lab eller simuleringsoppgaver. De vil også diskutere forslag til videre arbeid for masteroppgaven våren 2022.

Håkon Afret og Vetle Daleng

Kan geovarme hentes ut i områder med mye kvikkleire?

I Nardovegen i Trondheim skal det bygges 800 nye studentboliger. I sommer har det blitt utført prøveboring og testing av ulike isolasjonsmetoder for å hente ut geovarme på trygg måte i områder med kvikkleire. Resultatet av undersøkelsene kan få stor betydning for fremtidig bærekraftig utbygging i Trondheim og andre steder med lignende utfordringer. Prosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Trondheim, Asplan Viak, Multiconsult og Båsum Boring, og med på laget er flere master og PhD studenter fra NTNU som har bistått med gjennomføring og analyse av resultatene.

Welcome Jessica!

Jessica Ka Yi Chiu has joined the Department of Geoscience and Petroleum at Norwegian University of Science and Technology (NTNU) to undertake a 4-year PhD-project in the field of Engineering Geology and Rock Mechanics. The main supervisor is Charlie Chunlin Li (Norwegian University of Science and Technology) and co-supervisors are Ole Jakob Mengshoel (Norwegian University of Science and Technology, Department of Computer Science), Karl Gunnar Holter (Norwegian University of Science and Technology and Norwegian Geotechnical Institute) and Vidar Kveldsvik (Norwegian Geotechnical Institute).
Jessica’s project “Optimising rock support design: installation and mapping in hard rock based on automated joint detection and artificial intelligence (machine learning and evolutionary computation)” aims to investigate the possibility of designing rock support and perform objective rock mass mapping based on automated joint mapping of scanned profiles through AI methods. The project’s ultimate goals are to streamline the process, increase the quality, and possibly reduce the amount of rock support compared to current practices.
Jessica has BSc. in Earth Sciences from the University of Hong Kong, and MSc. in Geosciences from University of Oslo.
Welcome Jessica!

Hvor kommer sanden i verdens største delta fra?

Hvor kommer sanden i verdens største delta fra? Hvordan kan vite det hvor den kommer fra? Dette er sentrale spørsmål for Trond Svånå Harstad i arbeidet med sin nylig avlagte doktorgrad «Single-mineral provenance method development with a case study from the Late Traissc Barents Shelf», ved NTNU, institutt for geovitenskap og petroleum.

I avhandlingen har han studert mineraler i sandsteiner fra det enorme deltaet som utgjør Snadd og De Geerdalen formasjonene av Midt- og Sentrias alder, i Barentshavet og på Svalbard. Harstad har utviklet/videreutviklet to metoder for bedre å identifisere kilden til sanden, en metode basert på mineralet Cr-spinel og en metode basert på formene til mineralet zirkon. Han forteller at Cr-spinel viste å være et veldig godt egnet mineral til å identifisere forskjellen på bergarter, da de har helt ulik kjemi. For å gjenkjenne og klassifisere formen på zirkonkorn i fotografier brukte han kunstig intelligens, en innfallsvinkel som er ny innen dette fagfeltet. Arbeidet ble utført som et samarbeid mellom NTNU og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), mens feltarbeidet og prøveinnsamlingen ble gjort i samarbeid med Petroleumsdirektoratet og Sintef.

Og hvor kommer sanden fra? I begynnelsen av deltaet kommer mesteparten av sanden fra Uralfjellenes forløper Uralidene. På slutten av avsettingshistorien er Taimyrhalvøya i det nordlige Sibir sannsynligvis kilden for mesteparten av sanden.

– imponert over studenter

Lina Flo Hauge og Fredrik Rian studerer tekniske geofag ved NTNU og er blant studentene som har tilbragt åtte uker hos Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard i sommer. De fikk i oppgave å se nærmere på hvordan håndtering og reduksjon av overskuddsmasser i gruveindustrien foregår i andre land. – Jeg er imponert over studentenes arbeid for oss i sommer, og det er ingen tvil om at de har gitt oss et godt grunnlag å bygge videre på for å fortsette utviklingen av bærekraftig forvaltning av mineralressursene våre, sier DMF-direktør Randi Skirstad Grini.

Les sak om dette i AT.no her 

Les mer om tekniske geofag her

Welcome Lewaa!

Lewaa Hmadeh has joined the Department of Geoscience and Petroleum at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) to undertake a 3-year PhD-project in the field of Drilling Engineering . The main supervisor is Behzad Elahifar (Associate Professor, Department of Geoscience and Petroleum – Norwegian University of Science and Technology, NTNU) and the co-supervisor is Sigbjørn Sangesland (Professor, Department of Geoscience and Petroleum – Norwegian University of Science and Technology, NTNU). Lewaa’s research “Applications of bismuth alloys in well completion and well plugging» aims to evaluate and test bismuth as an alternative sealing material. The research will propose and evaluate applications of bismuth alloys in well completion and P&A, and will model the interaction between bismuth alloy and steel/cement/cap rock formation. At advanced stages, the project will integrate digitalization in the planning of Plugging and Abandonment operations. This research is part of SFI SWIPA which is an initiative that aims to obtain a scientific understanding of permanent well barriers and allocate for improved well barrier design methodologies

Lewaa has a B.E. in Petroleum Engineering from the Lebanese American University, and pursued his MSc. in Drilling Engineering at the Norwegian University of Science and Technology.

Welcome Lewaa!

Welcome Stefanie

Stefanie Lode has started as a Senior Engineer at the Electron Optical Laboratory at the Department. She has studied geology at the J.W. Goethe University in Frankfurt/Main, Germany and finished with a Diplom (~equivalent to MSc) degree (thesis and mapping) in 2007. Afterwards, she worked on a temporary position at the Geological Survey of Finland (GTK) in the Mineral Processing laboratory on the scanning electron microscope on a variety of projects. In 2011 Stefanie moved to St. John’s, Newfoundland and Labrador, Canada, and obtained her PhD in Economic Geology at Memorial University in 2016. She continued at Memorial as postdoctoral researcher applying an integrated field and laboratory approach using automated mineralogy (MLA) to investigate onshore reservoir sandstones. From 2018 to 2021 she worked as postdoctoral researcher in the Scanning Electron Microscope laboratory of the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) on lower Cretaceous marly chalks and chalks, but also a variety of economic geological and industrial projects using automated mineralogy (ZEISS Mineralogic) and participated on a mapping campaign in NE Greenland.

She has a broad geological and mineralogical background ranging from research related to mineral resources (VMS, Ni-PGE et al.) and related hydrothermal processes, as well as clastic and carbonate rocks, to lithogeochemicy and S-Pb-Nd isotope systems. All research involved various analytical methodologies, especially optical and electron microscopy (manual and automated).

Welcome Stefanie!