Norsk Bergindustri: Er du nyutdannet geolog eller bergingeniør- med Master of Science eller Master of Technology?

Er du på jakt etter en spennende og utfordrende jobb innenfor norsk bergindustri? Da vil Trainee Norsk Bergindustri kunne være noe for deg. Gjennom vår egen trainee-ordning ønsker Norsk Bergindustri å sikre fremtidig rekruttering av kandidater med nødvendig kompetanse innenfor bergfagene til sine medlemsbedrifter.

Trainee Norsk Bergindustri har ledig stilling for perioden 2021-2023, med oppstart 1. september2021.

Trainee-programmet gir deg en kickstart på karrieren. Du vil opparbeide deg kompetanse og erfaring på kort tid. Gjennom trainee-programmet vil du raskt skaffe deg et nettverk som du kan utvikle deg videre i, både i de bedriftene du oppholder deg hos og gjennom kurs, konferanser og fagsamlinger.

Trainee-ordningen er basert på opphold i tre bedrifter over to år. På forhånd avtales det arbeidsoppgaver som er tilpasset din kompetanse og bedriftenes behov. Du vil eksempelvis kunne få oppgaver og utfordringer innenfor fagområdene berggrunnsgeologi, gruvedrift, pukk- og natursteinsproduksjon, mineralproduksjon, prosessmineralogi og HMS. Kort sagt utfordrende
oppgaver i hele verdikjeden til mineralproduksjon, fra kartlegging og kjernelogging, gruvedrift og oppredning, fram til et salgbart produkt. I tillegg arrangeres det faglige samlinger hvor relevante tema innenfor f.eks. ledelse, organisasjon, økonomi, HMS, presentasjons- og medieteknikk, samfunnsaksept osv. kan bli tatt opp.

Våre trainee-bedrifter for utlyste traineestillinger er: Franzefoss Minerals, Sibelco Nordic, Norsk Stein, Nordic Bulk, Franzefoss Pukk, Rana Gruver, Verdalskalk og Brønnøy Kalk.

Dersom du har spørsmål om ordningen, medlemsbedriftene eller stillingen, kan du kontakte Eli, Norsk Bergindustri på eth@norskbergindustri.no Du kan også ta kontakt med traineenes tillitsvalgte direkte dersom du lurer på hvordan det er å være ansatt som trainee. I så fall kan Monika Oftedal Voll kontaktes på e-post monika.voll@gmail.com

Se også nettsidene våre på https://www.norskbergindustri.no/traineeordningen/

Søknad, CV og karakterutskrift sendes via e-post til eth@norskbergindustri.no
Frist: 20. november 2020

Podcast: Havbunnsmineraler kan få Norge ut av klimaspagaten

Norge har startet jakten på havbunnsmineraler. Det kan bli vårt viktigste bidrag til det grønne skiftet. Men vet vi egentlig hva vi begir oss ut på? Hva er de miljømessige konsekvensene? Og – i beste fall – kan Norge blir en rik og respektert klimastormakt?

førsteamanuensis Steinar Løve Ellefmo blir intervjuet i podcasten

Kystpuls har laget en podcast med førsteamanuensis Steinar Løve Ellefmo ved NTNU, Nina Jensen i REV Ocean og Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis. Hør podcasten her

 

 

ROCARC Webinar 2020 – Knowledge Exchange in Rock Anchoring

This is the final call to a Webinar in rock anchoring on November 18, 2020. The Webinar aims to exchange the current knowledge in rock anchoring in Nordic countries. The contents include theories, tests, engineering practice, design, unsolved issues, etc. After the presentations, we’ll have a general discussion session to outline the commonly concerned issues.

Time (preliminary): 09:00 – 13:40, November 18, 2020 (Central European Time (UTC+01:00))

Webinar Link: Join Microsoft Teams Meeting

Language: Norwegian / English

Presenters and titles:

 Charlie Li, IGP / NTNU, Introduction to the project ROCARC – Rock anchoring for stabilization of infrastructures with focus on the arching effect and rock-grout bond
 Magnus Sørensen, Multiconsult, 2D-modellering av bergforankrede vindturbinfundamenter
 Rock anchored foundations for wind turbines – 3D modelling, Mahdi Shabanimashcool, NGI
 Andreas Ongstad, Norconsult, Forankringer i berg – FoU og praksis i Norconsult
 Leif Lia, IBM / NTNU, Bruk av fjellanker på norske dammar
 Peter Lundqvist, Vattenfall, Sweden, A new guideline on post-tensioning tendons for dam-owners in Sweden
 Tor Harald Hanssen, Comrod Utility Systems AS, Fundamentering av kraftmaster – historien, utfordringer og tester gjennomført av Comrod
 Jessica Ka Yi Chiu, NGI, Mastefundamentering på berg – bergmasseklassifisering og dimensjonering

Contact persons: Nghia Quoc Trinh (nghia.trinh@sintef.no, +47 4567 6548); Charlie Li (charlie.c.li@ntnu.no, +47 7359 4848)

Marit Fladvad defended her PhD thesis

Marit Fladvad has successfully defended her PhD thesis at the Department of Geoscience and Petroleum. The title of the academic thesis was: «Optimal utilization of unbound crushed aggregates for road construction»

The assessment committee consisted of Professor Magnus Evertsson, Chalmers University of Technology, Sweden , Dr. Thorbjørg Sævarsdottir, The Icelandic Road and Coastal Administration and Professor Bjørn Frengstad, NTNU

Professor Frengstad, was Administrator of the Committee.

Professor Børge Johannes Wigum, Department of Geoscience and Petroleum, has been the candidate’s main supervisor. Researcher Elena Scibilia, Department of Civil and Environmental Engineering, Technical Advisor Lillian Uthus Mathisen, Veidekke and Professor Rolf Arne Kleiv, Department of Geoscience and Petroleum, have been the candidate’s co-supervisors.

Congratulations Marit!

Velkommen Eivind!

Eivind Sjøbakk-Moe har startet sin PhD ved institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU. Han skal forske på robotisert produksjon av spøytebetong samt miljøbelastningen sprøytebetongproduksjon har i forbindelse med tunneldriving. PhDen er knyttet opp mot prosjektet SUPERCON som SINTEF, NGI og NTNU har startet opp sammen med industripartnere for å redusere klimautslipp ved å fremme og utvikle sprøytebetongteknologien i Norge. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, mens hans PhD er finansiert av SUPERCON med industripartnere. Hovedveileder er Eivind Grøv, sjefsforsker ved SINTEF og Professor 2 ved NTNU. Eivind har en Bachelor i Geologi og geofare fra Høgskulen på Vestlandet og en Master i Miljø- og geoteknologi fra NTNU. Velkommen til oss Eivind!

Gjør PhD’en synlig! | Making PhDs visible!

NTNU ønsker ph.d.-kandidater, post doktorer, unge forskere og potensielle arbeidsgivere utenfor akademia velkommen til en ph.d. og post doktor karriere konferanse – “Gjør PhD’en synlig!”.

Konferansen er digital og går over to halve dager, 4. til 5. november, 2020.

Målet med konferansen er å se mot arbeidslivet utenfor akademia – hvordan kan en ansatt med ph.d. bidra til utvikling i arbeidslivet? Det er også et viktig mål å hjelpe de med ph.d.-grad til å forstå hva de kan tilby en fremtidig arbeidsgiver utenfor akademia. Selv om konferansen er digital, vil du få mulighet til å diskutere med andre gjennom gruppediskusjoner og en internaktiv lunsj.

Vi har vært heldige og fått mange interessante innledere fra arbeidslivet utenfor akademia, personer med doktorgrad fra NTNU og fra regjeringen.

Konferansen holdes på engelsk, og deltakelse er gratis. Du kan delta begge dager, eller bare en av dagene om du foretrekker det. Men du må registrere deg for å delta.

Mer informasjon om konferansen og påmelding finner du her: https://www.ntnu.edu/alumni/phd-postdoc-conference-2020

————————————————————————————————————————

NTNU welcome PhD candidates, post doctoral fellows, young researchers and potential employers to the NTNU PhD and Post doctoral Carreer Conference  – “Making PhDs visible!”. The conference is digital and take place 4-5 November 2020.

The goal of the conference is to look towards the working life outside academia – how may an employee with a PhD contribute to development in the working life? And try to help the PhD candidate or post doctoral fellow to understand what they may offer to a future employer. The conference is digital, but you will also get the opportunity to network through interactive lunch and group discussions.

We have been lucky to get many interesting presenters from outside of academia, NTNU PhD holders and the government.

The conference will be held in English. The conference is free of charge and you may participate both days, and only one of the days if you prefer so. But you need to register in order to participate.

You will find more information about the conference and how to register here: https://www.ntnu.edu/alumni/phd-postdoc-conference-2020

Welcome Mostafa!

Recently, Mostafa Gomar has joined the Department of Geoscience and Petroleum at Norwegian University of Science and Technology (NTNU) as a research fellow in the field of Drilling Engineering. The leading supervisor is Behzad Elahifar (Associate Professor, Department of Geoscience and Petroleum – Norwegian University of Science and Technology, NTNU) and as co-supervisors are Alexey Pavlov (Professor in Petroleum Cybernetic-IGP, NTNU) and Sigve Hovda (Associate Professor-IGP, NTNU). The research subject is Real-Time Fault and Symptoms Detection During Drilling Operation. The objective revolves around developing and applying tools (utilization of wired drill pipe) and techniques (hybrid physics-based models and data analytics) to record and analyze data while drilling to augment real time decision for optimizing the drilling operation.

Welcome Mostafa!

Welcome Hamidreza!

Hamidreza Asaadian has started his PhD at department of geoscience and petroleum at Norwegian University of Science and Technology in March. His research is going to investigate oil-water bulk separation for oil and gas application as a part of SUBPRO, a Research-based Innovation Center within Subsea Production and Processing. This work is financially supported from SUBPRO, which is financed by Research Council of Norway, major industry partners and NTNU. The main supervisor is Milan Stanko, department of geoscience and petroleum and co-supervisor Gisle Øye, department of chemical engineering. Hamidreza has BSc. and Ms.c in Production Engineering from Petroleum University of Technology and his mater thesis was investigation of gas-liquid cylindrical cyclone separators.

Welcome Hamidreza!

ROCARC Webinar 2020

«Knowledge Exchange in Rock Anchoring»

This is a call to a Webinar in rock anchoring on November 18, 2020. The Webinar aims to exchange the current knowledge in rock anchoring with focuses on the rock conditions in Nordic countries. The topic is the state of the art of rock anchoring, including theories, tests, engineering practice, concerns in the design, unsolved issues, etc. After the presentations, we’ll have a discussion session to outline the commonly concerned issues.

So far we have five presentations in the agenda with four confirmed and one to be confirmed. It is still a slot for 2-3 more presentations in the agenda. Let us know if you know somebody who can give a presentation in the Webinar.

Time (preliminary): 09:00 – 14:30, November 18, 2020 (Central European Time (UTC+01:00))

Place: Webinar via Teams (the link will be issued later)

Language: English or Norwegian

Presenters

 Rock anchoring practice in Multiconsult, by Magnus Sørensen / Per Heimli,

Multiconsult

 Rock anchoring practice in Norconsult, by Andreas Ongstad, Norconsult

 Overview of rock anchoring in Norway, by Leif Lia, IBM / NTNU

 Retningslinjer for forankring av master med bolter, by Roger Olsson, NGI

 Rock anchoring in Sweden

Contact persons: Nghia Quoc Trinh (nghia.trinh@sintef.no, 4567 6548); Charlie Li (charlie.c.li@ntnu.no, 7359 4848)