The NTNU Drillbotics Team won the International SPE Drillbotics competition

Magnus Steinstø, Benedicte Gjersdal, Gaute Hånsnar, and Trygve Mikal Viga Skretting has since 2020 worked hard to build, program and operate a robotic mini-rig for fully autonomous drilling of directional wells.

Professor Alexey Pavlov, Benedicte Gjersdal, Gaute Hånsnar, Trygve Mikal Viga Skretting og Magnus Steinstø.

The Drillbotics Challenge Committee gave the following reason for the NTNU team winning: “NTNU demonstrated an understanding of rig design, drillstring dynamics and the physics of directional drilling.  They also designed their own bit, BHA and downhole measurement sub. The Drillbotics challenge committee is looking forward to seeing even further advancements made to the autonomous steering and directional drilling decision-making systems in future competitions”.

NTNU is the only university that has won the Drillbotics competition twice. Congratulations!

The NTNU Drillbotics team is supported by BRU21 program at NTNU, Equinor and Lyng Drilling.

Read more here 

NTNU prosjekt bekrefter det teknologiske potensiale for marine mineralressurser i norsk farvann.

MarMine-prosjektet har gjennom analyse av innsamlede data og flere hundre kilo prøver fra havbunnen, vist at det er potensiale for leting og utvinning av havbunnsmineraler i norsk farvann. Det gjenstår fremdeles et betydelig forskningsarbeid for bedre å forstå disse systemene før kommersiell virksomhet eventuelt kan startes. Ikke minst viser prosjektet at det fortsatt gjenstår arbeid når det gjelder å forstå de miljømessige effektene av slik mineralutvinning.

MarMine prosjektet ble etablert i 2015 og i dag ble det holdt et avsluttende seminar, hvor hovedfunnene fra prosjektet ble presentert. Prosjektet er et såkalt kompetansebyggende prosjekt for næringslivet og er finansiert av Norges Forskningsråd og de 14 industripartnerne som deltok. Prosjektet ble ledet av NTNU, med NIVA og NGU som forskningspartnere.

Prosjektets målsetning har vært å se nærmere på det teknologiske potensialet for havbunnsmineraler i norsk farvann, primært langs den midt-Atlantiske ryggen hvor store mengder mineraler avsettes fra hydrotermale systemer på havbunnen.

Prosjektet hadde følgende delmål:

 • Identifisere og samle inn prøvemateriale. Prosjektet samlet inn flere hunder kilo prøvemateriale, primært fra lokaliteten Lokeslottet. Prosjektet gjennomførte den første prøveboringen av havbunnsmineraler i norske farvann.  I tillegg identifiserte prosjektet en ny lokalitet, basert på magnetometriske målinger. Lokaliteten ersenere bekreftet av OD visuelt og ved prøvetaking.
 • Analyser av innsamlet materiale og hvordan dette kan prosesseres og utnyttes i fremtiden. Prøvematerialet bekrefter et stort innhold av mineraler, primært kobber, men fremdeles gjenstår det mye arbeid knyttet til prosessering og karakterisering av denne typen ressurser i Norge.
 • Beskrivelse av hvordan gruvedrift på havbunnen kan gjennomføres, med spesielt fokus på miljøhensyn

Prosjektet bekrefter tidligere studier som viser et betydelig potensial for marine mineralressurser i norsk farvann. Hovedkonklusjonen må allikevel være at det fremdeles gjenstår et betydelig forskningsarbeid for bedre å forstå disse systemene før kommersiell virksomhet eventuelt kan startes. MarMine-prosjektet er et godt eksempel på hvordan forskningsinstitusjoner og industribedrifter kan samarbeide fremover for å skaffe mer kunnskap rundt dette.

For mer informasjon kontakt:

Kurt Aasly, kurt.aasly@ntnu.no

MarMine Closing Seminar June 11th @10:30 – 12:00

 • Background of MarMine and why? (Kurt Aasly) 5-10 mins
 • WP1 Sample identification and collection (Martin Ludvigsen) 5 mins
 • WP2 Mineral processing options for submarine massive sulphide ores (Rolf Arne Kleiv) 5 mins
 • WP3 Feasibility study for a Deep sea mining Pilot (Steinar Løve Ellefmo) 5 mins
 • WP4 Characterization (Kurt Aasly) 5 mins
 • WP5 Methods to assess environmental impacts and recovery potential (Eva Ramirez-Llodra) 5 mins
 • Advisory board comment on the Impact of the project (tba) 5 mins
 • Panel Discussion / Q&A (30 mins)  – Experience from the cruise and research on data and samples from the cruise / way forward after the MarMine project
  • Panel: Martin Ludvigsen, Rolf Arne Kleiv, Steinar Ellefmo, Frederik Søreide and Kurt Aasly (NTNU, Eva Ramirez-Llodra, (NIVA/REV Ocean)
  • Moderator: Ingrid Schjølberg, NTNU

The seminar is free and open for everyone

Register here

BRU21 video newsletter – Reservoir management and production optimization

BRU21 is NTNU’s Research and Innovation Program in Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry. It supports the digital transformation of the industry. Reservoir management and production optimization is one of the 6 program areas in the program. This video newsletter presents projects and selected solutions developed in BRU21. Watch the videos here

PhD position in Engineering Geology within the project «Norwegian in-situ Rock Stress for Sustainable Development of Hydroelectric Power

Department of Geoscience and Petroleum (IGP) has a vacant PhD position with focus on engineering geological issues related to the “Development of the-state-of-the-art design guideline based on analysing past failure and successful cases of unlined pressure tunnels and shafts of hydropower plants”

Read more about the position here

Friday Talks

Our Faculty (IV) has begun a new tradition with Friday talks.  Here, prominent researchers at IV will in a 20 minute talk present a current research topic. It is followed by a 10 minutes discussion.

8:30 – 9:00, every Friday

Purpose

 • To stimulate academic and free discussions on important topics in research, innovation and education.
 • To provide a team- and culture-building arena at the IV Faculty.

  In order to follow these presentations online you must register on innsida following this link.

 

 

Tallene fra Samordnet opptak klare: Gode søkertall for IGP

Tallene fra samordnet opptak ble i dag offentliggjort, og IGP kan være godt fornøyd med søkertallene. Antall søkere til det femårige sivilingeniørstudiet Tekniske geofag fortsetter å øke også i år, det er fortsatt mange søkere til geologistudiene mens petroleumsfag har en liten nedgang. Her kan du se instituttleder Egil tjåland kommentere tallene

BRU21 video newsletter – Exploration Efficiency

BRU21 is NTNU’s Research and Innovation Program in Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry. It supports the digital transformation of the industry. Exploration Efficiency is one of the 6 program areas in the program. This video newsletter presents projects and selected solutions developed in BRU21. https://www.ntnu.edu/bru21/news

Gina og Olav er vinnere av Bergprisen 2021

Gina Bjerkan og Olav Roset er vinnere av Bergprisen 2021. Prisen gis til studentene som har skrevet de beste masteroppgavene innen studieprogrammene Geologi og Tekniske geofag.

Prisen ble delt ut av juryformann Hlynur Gudmundsson og styreleder for Bergringen, Charlie Chunlin Li. Juryen, som har bestått av Hlynur Gudmundsson (Statens Vegvesen), Arnstein Aarseth (NGI) og Steinar Ellefmo (NTNU), har gått igjennom masteroppgavene som ble levert i 2020, og det har vært vanskelig å kåre vinnere fordi kvaliteten på oppgavene har vært særdeles høy. Bergprisen ble i år utdelt i en digital seremoni i tilknytning til Bergdagen.

Bergprisen for beste masteroppgave Geologi

Gina Bjerkan mottok prisen for beste masteroppgave i Geologi. Tittelen på oppgaven er “Zircon U-Pb geochronology and whole-rock geochemistry of migmatitic gneisses reveal the late Paleoproterozoic through Devonian history of the Western Gneiss Region”. Juryen mener oppgaven viser at det er gjort et omfattende felt- og laboratoriearbeid og at det er veldig god sammenheng mellom problemstilling og konklusjon. Juryen har også lagt vekt på at Bjerkan viser meget god dybdeforståelse for emnet.

Se utdeling av prisen til Gina

Bergprisen for beste masteroppgave Tekniske geofag

Olav Roset er vinner av prisen for beste masteroppgave i Tekniske geofag. Tittelen på oppgaven er «Veien mot en helhetlig digital arbeidsflyt i bergsikringsbransjen: En mulighetsstudie av hvordan parametrisk design og BIM kan nyttiggjøres ved sikring av bergskjæringer». Juryen har lagt vekt på at oppgaven er innovativ og nyskapende, har en meget god kobling mellom praksis og teori, viser god pedagogisk tilnærming på presentasjoner av ulike dataprogrammer og til programmering og at oppgaven er fremstilt på en god måte som er enkelt å forstå. Juryen mener at Roset har brukt mange dataverktøy og tydelig brukt mye tid til å sette seg inn i bruken av dem.

Se utdelingen av prisen til Olav

Se video av hele seremonien

Gratulerer til begge vinnerne!