Oljedirektoratet på besøk på Petroleumskvelden 2019

Hvilke forventninger har petroleumsstudentene til arbeidslivet? Oljedirektoratet deltok i forrige uke på Petroleumskvelden som ble arrangert av på Scandic Lerkendal. OD har laget en video med petroleumsstudentene. Her kan du se hva de tenker om olje- og gassnæringen.

IGP-forskning på TV

Etter at forskningen til Ståle Emil Johansen og hans forskerteam ble publisert i Nature, har NRK og flere andre medier laget saker om forskningen. Her kan du se, høre og lese reportasjer om dette:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/201903/DKTR99032219/avspiller

https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB33005819/22-03-2019#t=43m32.16s

https://www.nrk.no/finnmark/forskere-bruker-solvind-og-nordlys-for-a-se-havbunnen-1.14485130

A first glimpse deep beneath an ultraslow-spreading mid-ocean ridge

 

Banebrytende forskning fra IGP i Nature

Ny forskning fra NTNU gir oss helt ny innsikt i hva som skjer i jordskorpen mellom to tektoniske plater ned til 120 km under jordoverflaten. En forskergruppe ledet av Professor Ståle Emil Johansen sammen med det Trondheimsbaserte selskapet EMGS har fått publisert sitt arbeid i den prestisjetunge journalen Nature. Les artikkelen i Nature her. 

Du kan også høre foredrag med Ståle Emil Johansen på Ocean Week 6.-9.mai

Her kan du lese sak om forskningen i Gemini

Et av IGPs studieprogram på topp 10 av høyest vurderte ved NTNU

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) publiserer årlig Studiebarometeret, der studentene svarer på hvor tilfredse de er. I går kom resultatene for 2018, og er gjengitt i Adresseavisen. Studieprogrammet Petroleum Engineering er det tiende mest populære blant studentene ved NTNU, med en skåre på 4,63. Høyest mulig skåre er 5.

Nettverksmøte for UoH hos Norog

Norsk olje og gass arrangerte i dag et nettverksmøte i deres lokaler i Oslo. Norogsjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ledet møtet, som fokuserte på rekruttering av studenter til petroleumsrelaterte studier ved universiteter og høgskoler i Norge. Fra NTNU deltok instituttleder Egil Tjåland, som også holdt innlegg. Se agenda og deltakerliste.

MarMine workshop i januar

MarMine project logo

Prosjektgruppen bak MarMine arrangerer en workshop på letestrategier for massive sulfider på havbunnen i januar og ønsker å invitere alle interesserte til deltakelse.

Workshopen arrangeres på  Park Inn Hotel, Gardermoen, 24. januar, 2019, fra kl. 09:00.

For agenda and registering, gå direkte til registreringsskjema, her.

Påmeldingsfrist: 17. desember.

Dobbelt gjennomslag for Nordens lengste jernbanetunnel

Institutt for geovitenskap og petroleum har hatt flere masteroppgaver i tekniske geofag knyttet til Follobanen,  hvor to tunnelboremaskiner slo seg gjennom fjellet i dag, tirsdag 11. September.

Les saken om Follobanen her:

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/dobbelt-gjennomslag-pa-follobanen-1.14202960

Masteroppgaver knyttet til Follobanen

Børsum, Henrikke Marie Hogseth;Ramstad, Randi Kalskin;Vanninfiltrasjon i fjellbrønner i forbindelse med drivingen av Follobanetunnelen (2018)

Hansen, Joakim Navestad;Grøv, Eivind;Comparison of existing performance prediction models for hard rock tunnel boring based on data collected at the Follo Line Project

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2503069

Volden, Jens Anders Brenne;Nilsen, Bjørn;Engineering geological evaluation of the applicability of Drill & Split in tunnels at the Follo line project
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2350412

Weydahl, Torfinn Konow;Nilsen, Bjørn;Ingeniørgeologisk analyse av resultater fra tunneldriving basert på «Drill & Split» ved Follobanen

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2504047

Foto: Bjørn Nilsen med studentene viser fra venstre:

Ingvild Lunde Vinsrygg, Kristina Amdahl Midthun (Master på Follobanen), Martine Baklien, Vilde Moi, Joakim Navestad Hansen (Master på Follobanen)

 

 

Øystein Lid Opsal har disputert

Øystein Lid Opsal fikk sin PhD-grad torsdag 14. juni etter å ha forsvart sin doktoravhandling «Geological Parameters and Shear Strength of Dry Tills from the Southern Half of Norway in Relation to Bedrock Geology». Tema for prøveforelesningen var «On the effect of fine content and relative density of granular materials in landslide initiation and development on steep slopes» – en oppgave han løste med glans. Den nybakte doktor har allerede begynt på jobb hos Sweco i Bergen.

En svært fornøyd Øystein Lid Opsal flankert av sine to like fornøyde veiledere. Hovedveileder Terje Bargel til venstre og medveileder Randi Kalskin Ramstad til høyre (Foto: Privat).