NTNU Kveld 23. april: Trondheim, hovedstad for mineralutvinning til havs?

NTNU Kveld på Dokkhuset

Tid: Tirsdag 23. april kl. 19.00 – ca 21.00

Sted: Dokkhuset, Fri adgang for alle (begrenset antall sitteplasser)

Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet

Språk: Norsk

NTNU Kveld streames: klikk her for streaming

Den teknologiske utviklingen foregår i rivende tempo

– Verden trenger mineraler, ikke minst for å kunne gjennomføre det grønne skiftet

På Norges havbunn finnes ettertraktede mineraler som gull, sølv, kopper og sink. Vi skaffer oss nå kunnskap om disse mineralforekomstene og om mulighetene for å ta dem i bruk. I kartleggingsarbeidet jakter vi på «black smokers» – eller skorsteiner. Det er markører for mineralforekomster. Finner vi slike skorsteiner, vet vi at det er mineraler i grunnen.

  • Hvilke dilemmaer og utfordringer knytter seg til utvinning av disse ressursene?
  • Er det miljømessig forsvarlig?
  • Er det verdt innsatsen og investeringene?
  • Er dette en ny mulighet for norsk industri?
  • Eksisterer naturen kun for oss mennesker?

Foredragsholdere:

Kurt Aasly er førsteamanuensis på institutt for geovitenskap og petroleum. Trenger vi mineralene fra havbunnen? Hva innebærer det å starte utvinning av havbunnens ressurser? Hvilken teknologi trenger vi? Er dette miljømessig forsvarlig?

Heidi Rapp Nilsen er postdoktor ved institutt for filosofi og religionsvitenskap. Hun har master i økonomi og tok sin doktorgrad på økologisk økonomi og etikk i 2010. Hun spør: Eksisterer naturen kun for oss mennesker? Hun reflekterer videre rundt ansvar for å se helheten med alle inngrep vi gjør.

 

Egil Tjåland, leder institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU.  Hvilket mulighetsvindu representerer mineralutvinning fra norsk havbunn? Kan dette bli et nytt norsk industrieventyr?

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet blir fotografert, streamet live og filmet for TV-sending: Klikk her for streaming

For mer informasjon om NTNU Kveld og tidligere arrangement, se våre nettsider

Defence of Thesis: Solveig Vassenden


Friday April 5.th, Solveig Vassenden defended her thesis. Vassenden has submitted the following academic thesis as a part of the doctoral work at The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of geoscience and Petroleum «Rock Breaking under Rolling TBM Disc Cutters in Hard Rock Conditions – Visualization and documentation of cracks»

The Faculty had appointed the following Assessment Committee to assess the thesis:

  • Professor Robert Galler, Montanuniversität Leoben, Austria (1.opponent)
  • Director Guro Grøneng, Norwegian Geotechnical Institute (2.opponent)
  • Professor II Roger Olsson, NTNU

Professor II Roger Olsson, Department of Geoscience and Petroleum, was the Administrator of the Committee.

The Committee recommended that the thesis is worthy of being publicly defended for the PhD degree.

The doctoral work has been carried out at the Department of Geoscience and Petroleum.

The trial lecture took place on April 5th 2019 at Hovedbygget, Gløshaugen on the following prescribed subject:

“Selection criteria for conventional tunneling”

The public defence of the thesis took place on April 5th 2019 atHovedbygget, Gløshaugen.

Professor Eivind Grøv, Department of Geoscience and Petroleum, has been the candidate’s main supervisor. Professor Charlie Chunlin Li, Department of Geoscience and Petroleum has been the candidate’s co-supervisor.

Nybygget har fått navn

Det nye bygget på Valgrinda har fått navnet «Berglaboratoriet».
Berglaboratoriet er ca. 2600 kvadratmetert og skal etter planen stå ferdig i juni. Arbeidet med å montere utsty i labene er nå i gang. Her kan du få en «sniktitt» inne i det nye bygget.

 

Dekanen: -2018 var et godt år for IGP

I forrige uke ble dekanens årlige dialogmøte med instituttet gjennomført. Dekan Olav Bolland mener at det var et godt år for IGP, men at det også er utfordringer som må løses i de kommende årene. Her kan du se intervjuer med Bolland og instituttleder Egil Tjåland

Oljedirektoratet på besøk på Petroleumskvelden 2019

Hvilke forventninger har petroleumsstudentene til arbeidslivet? Oljedirektoratet deltok i forrige uke på Petroleumskvelden som ble arrangert av på Scandic Lerkendal. OD har laget en video med petroleumsstudentene. Her kan du se hva de tenker om olje- og gassnæringen.

IGP-forskning på TV

Etter at forskningen til Ståle Emil Johansen og hans forskerteam ble publisert i Nature, har NRK og flere andre medier laget saker om forskningen. Her kan du se, høre og lese reportasjer om dette:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/201903/DKTR99032219/avspiller

https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB33005819/22-03-2019#t=43m32.16s

https://www.nrk.no/finnmark/forskere-bruker-solvind-og-nordlys-for-a-se-havbunnen-1.14485130

A first glimpse deep beneath an ultraslow-spreading mid-ocean ridge

 

Banebrytende forskning fra IGP i Nature

Ny forskning fra NTNU gir oss helt ny innsikt i hva som skjer i jordskorpen mellom to tektoniske plater ned til 120 km under jordoverflaten. En forskergruppe ledet av Professor Ståle Emil Johansen sammen med det Trondheimsbaserte selskapet EMGS har fått publisert sitt arbeid i den prestisjetunge journalen Nature. Les artikkelen i Nature her. 

Du kan også høre foredrag med Ståle Emil Johansen på Ocean Week 6.-9.mai

Her kan du lese sak om forskningen i Gemini

Et av IGPs studieprogram på topp 10 av høyest vurderte ved NTNU

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) publiserer årlig Studiebarometeret, der studentene svarer på hvor tilfredse de er. I går kom resultatene for 2018, og er gjengitt i Adresseavisen. Studieprogrammet Petroleum Engineering er det tiende mest populære blant studentene ved NTNU, med en skåre på 4,63. Høyest mulig skåre er 5.

Nettverksmøte for UoH hos Norog

Norsk olje og gass arrangerte i dag et nettverksmøte i deres lokaler i Oslo. Norogsjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ledet møtet, som fokuserte på rekruttering av studenter til petroleumsrelaterte studier ved universiteter og høgskoler i Norge. Fra NTNU deltok instituttleder Egil Tjåland, som også holdt innlegg. Se agenda og deltakerliste.