GEMMS- GrEen Management of Mineral reSources

Texas TechInstituttet har fått innvilget midler fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) for partnership programmet «Green Management of Mineral reSources» (GEMMS).

Målet for GEMMS er å formalisere samarbeidet med Texas Tech University (TTU), Dep. of Geosciences, ved å tilby MSc. og PhD. Studenter innen berggrunns- og malm-geologi 1-6 måneder på hvert universitet. Studentene vil få finansiert reise og opphold og mulighet til å delta på undervisning, utføre laboratoriearbeid og feltkurs. Professor Rune Berg-Edland Larsen leder prosjektet, som har en budsjett ramme på NOK 2 mill fordelt over en periode på 4 år med start i januar 2017.