Petroleumskvelden 2021

Petroleumskvelden er det viktigste arrangementer for NTNU-studenter som er interessert i petroleumsbransjen. En fullstappet sal fikk høre foredrag fra Aker BP, Vår Energi, Wintershall DEA, Equinor og Concedo. Årets tema var det grønne skiftet og fremtiden for olje- og gassindustrien.

Isolasjon av energibrønner på Svalbard skal bevare permafrosten

Vetle Daleng og Håkon Afret skriver masteroppgave om alternative isolasjonsmetoder for energibrønn ved nye Svalbard folkehøyskole. Dette vil være et samarbeid mellom NTNU, Store Norske og UNIS (Universitetssenteret på Svalbard).

Bakgrunnen for oppgaven er at det skal bygges en ny folkehøyskole på Svalbard og det skal i den forbindelse utredes muligheten for en energibrønn på ca. 1200 meter. Denne utredningen er et samarbeid mellom Store Norske, GTML (Geothermal Energy Nordic) og er støttet av Enova. Et av de utfordrende aspektene omkring etablering av energibrønn er permafrosten på Svalbard. Ved boring ned i grunnen vil man kunne forvente en termisk gradient i størrelsesorden 30 grader per km, altså vil temperaturen 1 km ned i grunnen være omkring 30 grader. Dette medfører en temperatur som er mer enn høy nok til å tine permafrosten i overliggende lag. Om permafrosten tiner vil man risikere at området og løsmassene blir ustabilt. Formålet med deres oppgave vil være å se på mulige isolasjonsmetoder av energibrønnen for å sikre at permafrosten bevares. Dette vil innebære både aktive og passive isolasjonsmetoder. Aktive metoder kan f.eks være kjøling med varmepumpe, passive metoder vil kunne være isolerte rør eller isolerende sement. I oppgaven vil de ta for seg flere temaer, aktuelle tema er:

  • Det geotermiske potensialet på Svalbard, samt kvartær- og berggrunnsgeologien i området.
  • Permafrost på Svalbard vil bli belyst.
  • De vil også gjøre rede for grunnvarmemetoder, da spesielt dype-mellomdype energibrønner.
  • Kjøle- og isolasjonsmetoder.
  • Lokale forhold ved folkehøyskolen, samt en beskrivelse av energibrønnprosjektet.

Prosjektoppgaven vil i hovedsak være et litteratursøk, men muligens noe lab eller simuleringsoppgaver. De vil også diskutere forslag til videre arbeid for masteroppgaven våren 2022.

Håkon Afret og Vetle Daleng

Kan geovarme hentes ut i områder med mye kvikkleire?

I Nardovegen i Trondheim skal det bygges 800 nye studentboliger. I sommer har det blitt utført prøveboring og testing av ulike isolasjonsmetoder for å hente ut geovarme på trygg måte i områder med kvikkleire. Resultatet av undersøkelsene kan få stor betydning for fremtidig bærekraftig utbygging i Trondheim og andre steder med lignende utfordringer. Prosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Trondheim, Asplan Viak, Multiconsult og Båsum Boring, og med på laget er flere master og PhD studenter fra NTNU som har bistått med gjennomføring og analyse av resultatene.

– imponert over studenter

Lina Flo Hauge og Fredrik Rian studerer tekniske geofag ved NTNU og er blant studentene som har tilbragt åtte uker hos Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard i sommer. De fikk i oppgave å se nærmere på hvordan håndtering og reduksjon av overskuddsmasser i gruveindustrien foregår i andre land. – Jeg er imponert over studentenes arbeid for oss i sommer, og det er ingen tvil om at de har gitt oss et godt grunnlag å bygge videre på for å fortsette utviklingen av bærekraftig forvaltning av mineralressursene våre, sier DMF-direktør Randi Skirstad Grini.

Les sak om dette i AT.no her 

Les mer om tekniske geofag her

-vil være med på utvikle fremtidens petroleumsindustri

Interessant artikkel i dagens Adresseavisen der tre nyankomne studenter ved det 5-årige sivilingeniørstudiet ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU, sammen med førsteamanuensis Egil Tjåland diskuterer fremtidsutsikter, miljøutfordringer og jobbutsikter for oljebransjen. De tre intervjuede studentene er opptatt av å gjøre oljebransjen grønnere, og de er også sikre på at de får seg relevant jobb etter endt utdannelse.

Les hele saken her (+) https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/08/29/Marte-Oda-og-Jon-utdanner-seg-til-en-bransje-som-skal-legges-ned-24466229.ece?

Eirik Nilsen kåret til beste student

Eirik Nilsen er av stiftelsen Winnie og Ragnar Mathisens høgskolefond utpekt som beste uteksaminerte kandidat på teknologi (siv.ing) eller arkitektur (siv.ark) i 2019. Nilsen studerte Tekniske geofag ved Institutt for geovitenskap og petroleum, og oppnådde A i alle karaktergivende fag, han var dermed den med best resultat av totalt 1300 uteksaminerte studenter. På en digital markering i dag mottok han en pengesum på 52.000,- og bilde av kunstneren Sverre Koren Bjertnæs

–  Det ligger mye jobb bak dette, men jeg vil trekke frem det gode læringsmiljøet ved Institutt for geovitenskap og petroleum, og forelesere og professorer fortjener også en stor takk, sa Nilsen.

 

Instituttleder Egil Tjåland er stolt over at en student fra IGP har blitt kåret til beste student

– Jeg er utrolig imponert over det Eirik har oppnådd, dette betyr mye for instituttet og motiverende for oss våre studenter.

Eirik Nilsen jobber i dag som prosjektingeniør II ved GeoMiljø, Landfundamentering ved NGI

Gratulerer!

Hvordan kan man utføre styrkeøvelser like bra som en OL-utøver?

Hvordan kan man utføre styrkeøvelser like bra som en OL-utøver? Det er en av mange oppgaver studenter ved VR-landsbyen ved NTNU jobber med.

VR-landsbyen er en del av Eksperter i Team, og holdes på Institutt for Geovitenskap og Petroleum i vårsemesteret for ca. 30 studenter. Studentene kommer fra mange forskjellige studieretninger på NTNU, og sammen jobber de med å utvikle nye måter å utnytte Virtual Reality på. VR-landsbyen har gått kontinuerlig på instituttet siden 2003.

VR-landsbyen er støttet av Equinor gjennom Akademiaavtalen, noe som gjør det mulig å anskaffe utstyr til å teste studentenes ideer. Som del av arbeidet er det også lagt vekt på å lære å jobbe i tverrfaglige grupper.

AKER BP sponser hovedeksursjoner

AKER BP ASA øsker å bidra til å styrke geofagene ved NTNU, og går nå inn og sponser de tre hovedekskursjonene for geofag med til sammen 90.000 kroner. Dette bidrar til at det blir enklere for flere studenter å dra på feltkurs. Ekskursjonene er veldig viktig for å gi studentene bedre innsikt og forståelse for fagene. Studentene skal i år til USA, Chile og Brasil

Søk på geologi ved NTNU

Vil du ha en jobb hvor du får lov til å være mye ute i naturen? Hvis du studerer geologi ved NTNU vil du lære mer om hvordan fjellene og havbunnen er dannet, hvorfor landskapet er formet slik det er, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte. Søknadsfrist er 15.april.
Bachelor geologi: https://www.ntnu.no/studier/bgeol
Master geologi: https://www.ntnu.no/studier/mgeol

Se en kort film om geolgistudiene:

 

Petroleum FK – sosialt og gøy!

Å trives sosialt er viktig når man er student. Fotballaget Petroleum FK gjør at studenter på tvers av linjer og årsklasser kan møtes og ha det gøy på fotballbanen. Herrelaget har markert seg i seriespill i år, og nå vil også jentene stille lag i seriespill. Begge lagene er nå på utkikk etter sponsorer som kan bidra til utstyr og nye drakter.