Eirik Nilsen kåret til beste student

Eirik Nilsen er av stiftelsen Winnie og Ragnar Mathisens høgskolefond utpekt som beste uteksaminerte kandidat på teknologi (siv.ing) eller arkitektur (siv.ark) i 2019. Nilsen studerte Tekniske geofag ved Institutt for geovitenskap og petroleum, og oppnådde A i alle karaktergivende fag, han var dermed den med best resultat av totalt 1300 uteksaminerte studenter. På en digital markering i dag mottok han en pengesum på 52.000,- og bilde av kunstneren Sverre Koren Bjertnæs

–  Det ligger mye jobb bak dette, men jeg vil trekke frem det gode læringsmiljøet ved Institutt for geovitenskap og petroleum, og forelesere og professorer fortjener også en stor takk, sa Nilsen.

 

Instituttleder Egil Tjåland er stolt over at en student fra IGP har blitt kåret til beste student

– Jeg er utrolig imponert over det Eirik har oppnådd, dette betyr mye for instituttet og motiverende for oss våre studenter.

Eirik Nilsen jobber i dag som prosjektingeniør II ved GeoMiljø, Landfundamentering ved NGI

Gratulerer!

Hvordan kan man utføre styrkeøvelser like bra som en OL-utøver?

Hvordan kan man utføre styrkeøvelser like bra som en OL-utøver? Det er en av mange oppgaver studenter ved VR-landsbyen ved NTNU jobber med.

VR-landsbyen er en del av Eksperter i Team, og holdes på Institutt for Geovitenskap og Petroleum i vårsemesteret for ca. 30 studenter. Studentene kommer fra mange forskjellige studieretninger på NTNU, og sammen jobber de med å utvikle nye måter å utnytte Virtual Reality på. VR-landsbyen har gått kontinuerlig på instituttet siden 2003.

VR-landsbyen er støttet av Equinor gjennom Akademiaavtalen, noe som gjør det mulig å anskaffe utstyr til å teste studentenes ideer. Som del av arbeidet er det også lagt vekt på å lære å jobbe i tverrfaglige grupper.

AKER BP sponser hovedeksursjoner

AKER BP ASA øsker å bidra til å styrke geofagene ved NTNU, og går nå inn og sponser de tre hovedekskursjonene for geofag med til sammen 90.000 kroner. Dette bidrar til at det blir enklere for flere studenter å dra på feltkurs. Ekskursjonene er veldig viktig for å gi studentene bedre innsikt og forståelse for fagene. Studentene skal i år til USA, Chile og Brasil

Søk på geologi ved NTNU

Vil du ha en jobb hvor du får lov til å være mye ute i naturen? Hvis du studerer geologi ved NTNU vil du lære mer om hvordan fjellene og havbunnen er dannet, hvorfor landskapet er formet slik det er, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte. Søknadsfrist er 15.april.
Bachelor geologi: https://www.ntnu.no/studier/bgeol
Master geologi: https://www.ntnu.no/studier/mgeol

Se en kort film om geolgistudiene:

 

Petroleum FK – sosialt og gøy!

Å trives sosialt er viktig når man er student. Fotballaget Petroleum FK gjør at studenter på tvers av linjer og årsklasser kan møtes og ha det gøy på fotballbanen. Herrelaget har markert seg i seriespill i år, og nå vil også jentene stille lag i seriespill. Begge lagene er nå på utkikk etter sponsorer som kan bidra til utstyr og nye drakter.

Geologisk feltkurs i Cornwall

Flotte forhold for geologisk feltkurs i Cornwall i England! Her ser vi studenter fra NTNU utenfor en tinngruve nær Lands’ End Point.

Feltkurset omhandler malmgeologi, og følges av studenter fra Italia, Nederland og Norge. Her lærer de om tinn, kobber og wolfram, hvor tinn og kobber faktisk har blitt utvunnet fra dette området siden bronsealderen!

Kristian Drivenes og Rune Berg Larsen fra NTNU er ledere for feltkurset

Teknostart international students – I feel like home!

This year, over twenty international students started our International Masters Programs. Teknostart is for new students at the university. Mohamed Nasvalla from Egypt, and Nandito Davy from Indonesia are very pleased with the first weeks at the department

Teknostart tekniske geofag – ettertraktede studenter

Det er hektiske og spennende dager for de nye studentene ved IGP. Studentene på  tekniske geofag er i full gang med innføring i basisfagene. De har også hatt besøk av næringslivet, og beskjeden er klar – det er stort behov for deres kompetanse i bransjen!