The 2022 Petrobowl team

The PetroBowl competition pitches SPE student chapter teams against each other in a series of quick-fire rounds, answering technical and nontechnical industry-related questions. This year, Europe PetroBowl Regional Qualifier will be held on 7 – 9 March 2022 in Annual Student Energy Congress (ASEC) 2022 hosted in Zagreb, Croatia.

The NTNU PetroBowl 2022 Team consist of Luis C Alvarez – MSc Student Petroleum Engineering – Specialization Drilling Engineering, Wilson Wiranda – MSc Student Petroleum Engineering – Specialization Reservoir Engineering and Petrophysics, Karl Jørgen Abbouchy – MSc Student Petroleum Engineering – Specialization Production Technology, Stefan Catalin Craciun – MSc Student Petroleum Geosciences – Specialization Petroleum Geophysics and Mehman Ahmadli – PhD Student in Subsea Technology

Petrobowl 2022 NTNU team is sponsored by BRU21 (https://www.ntnu.edu/bru21) and SPE Trondheim Section

About Petrobowl: https://lnkd.in/dWN7pir7
About ASEC 2022: https://lnkd.in/dd85H-M5

Good luck!

Drillbotics ranked as #1

The NTNU Drillbotics team supervised by BRU21 goes to the finals and is ranked #1 after evaluation of reports for Phase 1 of the 2021-2022 competition!

Luis and Mikael are happy to be top ranked

Drillbotics is an international competition between universities organized by the Society of Petroleum Engineers (SPE). The challenge is to design, build and successfully implement a fully functional drilling rig at lab scale in order to perform fully autonomous directional drilling through a rock sample. The aim of the competition is to promote the application of digital solutions and autonomous systems into drilling operations.  This will bring innovation and technology development from the academy which can be applied at an industrial scale

The Dream Team: Jarle Ness, Mikaela Solberg, Henrik Helgeland and Luis Alvarez

Final tests will be held in May and June of 2022 in Houston and Celle. The Team consist of Mikaela Solberg, Luis Alvarez, Jarle Ness and Henrik Helgeland. Congratulations!

Read more about Drillbotics here 

Petroleumskvelden 2021

Petroleumskvelden er det viktigste arrangementer for NTNU-studenter som er interessert i petroleumsbransjen. En fullstappet sal fikk høre foredrag fra Aker BP, Vår Energi, Wintershall DEA, Equinor og Concedo. Årets tema var det grønne skiftet og fremtiden for olje- og gassindustrien.

Isolasjon av energibrønner på Svalbard skal bevare permafrosten

Vetle Daleng og Håkon Afret skriver masteroppgave om alternative isolasjonsmetoder for energibrønn ved nye Svalbard folkehøyskole. Dette vil være et samarbeid mellom NTNU, Store Norske og UNIS (Universitetssenteret på Svalbard).

Bakgrunnen for oppgaven er at det skal bygges en ny folkehøyskole på Svalbard og det skal i den forbindelse utredes muligheten for en energibrønn på ca. 1200 meter. Denne utredningen er et samarbeid mellom Store Norske, GTML (Geothermal Energy Nordic) og er støttet av Enova. Et av de utfordrende aspektene omkring etablering av energibrønn er permafrosten på Svalbard. Ved boring ned i grunnen vil man kunne forvente en termisk gradient i størrelsesorden 30 grader per km, altså vil temperaturen 1 km ned i grunnen være omkring 30 grader. Dette medfører en temperatur som er mer enn høy nok til å tine permafrosten i overliggende lag. Om permafrosten tiner vil man risikere at området og løsmassene blir ustabilt. Formålet med deres oppgave vil være å se på mulige isolasjonsmetoder av energibrønnen for å sikre at permafrosten bevares. Dette vil innebære både aktive og passive isolasjonsmetoder. Aktive metoder kan f.eks være kjøling med varmepumpe, passive metoder vil kunne være isolerte rør eller isolerende sement. I oppgaven vil de ta for seg flere temaer, aktuelle tema er:

  • Det geotermiske potensialet på Svalbard, samt kvartær- og berggrunnsgeologien i området.
  • Permafrost på Svalbard vil bli belyst.
  • De vil også gjøre rede for grunnvarmemetoder, da spesielt dype-mellomdype energibrønner.
  • Kjøle- og isolasjonsmetoder.
  • Lokale forhold ved folkehøyskolen, samt en beskrivelse av energibrønnprosjektet.

Prosjektoppgaven vil i hovedsak være et litteratursøk, men muligens noe lab eller simuleringsoppgaver. De vil også diskutere forslag til videre arbeid for masteroppgaven våren 2022.

Håkon Afret og Vetle Daleng

Kan geovarme hentes ut i områder med mye kvikkleire?

I Nardovegen i Trondheim skal det bygges 800 nye studentboliger. I sommer har det blitt utført prøveboring og testing av ulike isolasjonsmetoder for å hente ut geovarme på trygg måte i områder med kvikkleire. Resultatet av undersøkelsene kan få stor betydning for fremtidig bærekraftig utbygging i Trondheim og andre steder med lignende utfordringer. Prosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Trondheim, Asplan Viak, Multiconsult og Båsum Boring, og med på laget er flere master og PhD studenter fra NTNU som har bistått med gjennomføring og analyse av resultatene.

– imponert over studenter

Lina Flo Hauge og Fredrik Rian studerer tekniske geofag ved NTNU og er blant studentene som har tilbragt åtte uker hos Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard i sommer. De fikk i oppgave å se nærmere på hvordan håndtering og reduksjon av overskuddsmasser i gruveindustrien foregår i andre land. – Jeg er imponert over studentenes arbeid for oss i sommer, og det er ingen tvil om at de har gitt oss et godt grunnlag å bygge videre på for å fortsette utviklingen av bærekraftig forvaltning av mineralressursene våre, sier DMF-direktør Randi Skirstad Grini.

Les sak om dette i AT.no her 

Les mer om tekniske geofag her

-vil være med på utvikle fremtidens petroleumsindustri

Interessant artikkel i dagens Adresseavisen der tre nyankomne studenter ved det 5-årige sivilingeniørstudiet ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU, sammen med førsteamanuensis Egil Tjåland diskuterer fremtidsutsikter, miljøutfordringer og jobbutsikter for oljebransjen. De tre intervjuede studentene er opptatt av å gjøre oljebransjen grønnere, og de er også sikre på at de får seg relevant jobb etter endt utdannelse.

Les hele saken her (+) https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/08/29/Marte-Oda-og-Jon-utdanner-seg-til-en-bransje-som-skal-legges-ned-24466229.ece?

Eirik Nilsen kåret til beste student

Eirik Nilsen er av stiftelsen Winnie og Ragnar Mathisens høgskolefond utpekt som beste uteksaminerte kandidat på teknologi (siv.ing) eller arkitektur (siv.ark) i 2019. Nilsen studerte Tekniske geofag ved Institutt for geovitenskap og petroleum, og oppnådde A i alle karaktergivende fag, han var dermed den med best resultat av totalt 1300 uteksaminerte studenter. På en digital markering i dag mottok han en pengesum på 52.000,- og bilde av kunstneren Sverre Koren Bjertnæs

–  Det ligger mye jobb bak dette, men jeg vil trekke frem det gode læringsmiljøet ved Institutt for geovitenskap og petroleum, og forelesere og professorer fortjener også en stor takk, sa Nilsen.

 

Instituttleder Egil Tjåland er stolt over at en student fra IGP har blitt kåret til beste student

– Jeg er utrolig imponert over det Eirik har oppnådd, dette betyr mye for instituttet og motiverende for oss våre studenter.

Eirik Nilsen jobber i dag som prosjektingeniør II ved GeoMiljø, Landfundamentering ved NGI

Gratulerer!

Hvordan kan man utføre styrkeøvelser like bra som en OL-utøver?

Hvordan kan man utføre styrkeøvelser like bra som en OL-utøver? Det er en av mange oppgaver studenter ved VR-landsbyen ved NTNU jobber med.

VR-landsbyen er en del av Eksperter i Team, og holdes på Institutt for Geovitenskap og Petroleum i vårsemesteret for ca. 30 studenter. Studentene kommer fra mange forskjellige studieretninger på NTNU, og sammen jobber de med å utvikle nye måter å utnytte Virtual Reality på. VR-landsbyen har gått kontinuerlig på instituttet siden 2003.

VR-landsbyen er støttet av Equinor gjennom Akademiaavtalen, noe som gjør det mulig å anskaffe utstyr til å teste studentenes ideer. Som del av arbeidet er det også lagt vekt på å lære å jobbe i tverrfaglige grupper.

AKER BP sponser hovedeksursjoner

AKER BP ASA øsker å bidra til å styrke geofagene ved NTNU, og går nå inn og sponser de tre hovedekskursjonene for geofag med til sammen 90.000 kroner. Dette bidrar til at det blir enklere for flere studenter å dra på feltkurs. Ekskursjonene er veldig viktig for å gi studentene bedre innsikt og forståelse for fagene. Studentene skal i år til USA, Chile og Brasil