Collaboration with Angola and Aker Solution in petroleum education

NTNU has established a collaboration with Angolas largest university, Universidade Agostinho Neto, and Aker Solution in petroleum education. As a follow-up of Prime Minister Erna Solbergs meeting with President João Lourenco in December, the Norwegian Embassy in Angola has asked NTNU to participate in the Presidents initiative on developing teacher education in Angola

NTNU strengthens collaboration with Schlumberger

In 2014 NTNU and Schlumberger signed a cooperation agreement. Schlumberger is the world’s largest oilfield services company. recently, the annual collaboration meeting was held at NTNU, where new projects and ideas were presented.

 

 

Erna Solberg: – viktig petroleumssamarbeid med Ghana

Statsminister Erna Solberg mener at det viktig at norske utdanningsinstitusjoner samarbeider med Ghana på petroleumsfeltet. NTNU har nylig inngått en intensjonsavtale om samarbeid med Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), og til stede ved signeringen av avtalen var statsminister Solberg.

 

NTNU bidrar til vannkraftutvikling i Nepal

Nepal har like store vannkraftressurser som Norge, men utnytter kun 5% av potensialet. Nylig var en delegasjon med rektor Gunnar Bovim i spissen på besøk i Nepal for å se på hvordan NTNU kan bidra til mer effektiv utvinning av vannkraftressursene. Representanter fra institutt for geovitenskap og petroleum var med for å se hvordan NTNU kan bidra innen tunellteknologi og bergmekanikk. Professor Krishna Panthi skal nå hjelpe  Tribhuvan University med å bygge opp masterutdanning innen tunellteknologi

 

VISIT TO IGP FROM CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM BEIJING (CUPB)

VISIT TO IGP FROM CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM BEIJING (CUPB)

IGP’s Head of Department, Egil Tjåland, welcomed a delegation from the China University of Petroleum Bejing earlier today. Professor Zhang Laibin, President of CUPB, led the delegation. The visit was part of a larger trip to NTNU, including meetings with the Department of Marine Technology. The delegation has also met with NTNU’s leadership, and a memorandum of understanding has been signed between President Zhang and Bjarne Foss, Pro-Rector for Research at NTNU. CUPB is first-tier national university of China, and focuses on education and research within both traditional energy fields, and new outreach to sustainable and renewable energy. We look forward to increased cooperation between our two institutions.

IGP forskere holder innlegg på Nature-konferanse

Tidsskriftet Narure holder konferanse i samarbeid med SINTEF, NGU og NTNU om mineral og materialer for en grønn fremtid. Instituttet er representert v/ Professor Suzanne McEnroe, Prof II Børge Johannes Wigum og PhD-kandidat Marit Flatvad som skal holde innlegg og ha «poster» på denne konferansen. Wigum skal ha innlegg om maskinsand og Fladvad om «kortreist stein».

http://www.geoforskning.no/9-nyheter/1849-nature-til-norge

 

Feiring av tilslag på forskningsinfrastruktur MiMaC

Forskningsrådet tildelte i går NTNU midler til forskningsinfrastrukturprosjektet MiMaC (Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation) . Institutt for geovitenskap og petroleum sammen SINTEF materialer og kjemi, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og verten som er Institutt for materialteknologi ved NTNU feiret i dag tildelingen med kake!

Besøk fra RWTH Aachen og TU Delft

Onsdag 22.mars fikk instituttet besøk av direktøren Bernd Lottermoser og senioringeniør Tobias Braun ved Institute of Mineral Resources Engineering ved RWTH Aachen University. Mulig etablering av masterprogram i European Mining, Minerals and Enviromental Program (EMMEP) mellom RWTH Aachen, TU Delft og NTNU ble diskutert.

Bilde: fv. Prof. Rune Berg-Edland Larsen, Førsteamanuensis Bjørn Eske Sørensen,  Tobias Braun ( RWTH Aachen), Prof. Bernd Lottermoser (RWTH Achen), Prof. Suzanne McEnroe

Mer om EMMEP-programmet her