NTNU and NMBU work together to solve water challenges

The water group of the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) held a meeting with the department of Geoscience and Petroleum, NTNU, to explore collaboration possibilities. Prof Harsha Ratnaweera and Dr Zakhar Maletskyi from the faculty of science and technology, NMBU, visited Prof Hanumantha Rao Kota and Prof Irina Chernyshova and discussed the potential synergies and applicability between the technologies used in mineral processing and water purification. They have identified several thematic areas (ion flotation to enhance organic matter removal, recovery of valuable material from process water etc) which can be suitable for the forthcoming R&D Calls.

Velkommen til Jose Acuna!

Jose Acuna har begynt i sin professor II-stilling ved institutt for geovitenskap og petroleum. Her er noen ord Jose har skrevet om seg selv:

Jag är född i Venezuela och flyttade till Sverige år 2004 som utbytestudent på Mastersnivå. Är gift och har två döttrar. Blev klar med Masterutbildningen 2008 och initierade direkt därefter en doktorsutbildning på KTH. År 2013 blev jag Teknologie Doktor. Mitt forskningsområde har sedan 2008 varit värmetransport i berggrunden. Förutom min doktorsavhandling har jag ett antal publikationer inom detta ämne, mest inom tillämpning geoenergi. Under de senast 5 åren har jag hjälpt till att bygga upp en forskningsgrupp på KTH som idag består av 3st doktorander och en postdoc, samt ett teknikkonsultföretag inom koncernen Bengt Dahlgren AB som jobbar med GEOrelaterade och består av 7st anställda. Under alla dessa år har fältmätningar med fiberoptik haft en centralroll och vi har använt mättekniken i olika tillämpningar, för att karakterisera olika transportprocesser i berggrunden.

En av dessa tillämpningar är så kallade Distributed Heat Tracing Tester (DHTT), som vi använder för att mäta om, hur och hur snabbt grundvattnet rör sig längs ett borrhål. Jag har haft nöjet att tillsammans med mina kollegor på Bengt Dahlgren utföra dessa mätningar i Åknes, vilket har nu lett till min professorstjänst på NTNU, där jag kommer att fortsätta fördjupa mig i tekniken och hjälpa projektet att maximera mängden kvantitativ information ang. hur grundvattnet rör sig. Detta kommer i sin tur att bli en del av underlaget till designen av dräneringssystemet i Åknes.

Jag ser fram emot att kunna bidra till detta projekt, vara med i NTNU-teamet, och förstärka samarbete mellan Sverige och Norge.

Se sak om avtale mellom NTNU og NVE om forskning på Åkneset:

Ny teknologi fra NTNU skal stabilisere norges farligste fjell

Åkneset på Sunnmøre beskrives som norges farligste fjellmassiv. Hvis Åkneset faller, vil en enorm flodbølge på 40 meter ramme blant annet Geiranger.  NTNU og NVE har nå inngått en samarbeidsavtale om utvikling av teknologi og metoder for å sikre ustabile fjell.

Collaboration with Angola and Aker Solution in petroleum education

NTNU has established a collaboration with Angolas largest university, Universidade Agostinho Neto, and Aker Solution in petroleum education. As a follow-up of Prime Minister Erna Solbergs meeting with President João Lourenco in December, the Norwegian Embassy in Angola has asked NTNU to participate in the Presidents initiative on developing teacher education in Angola

NTNU strengthens collaboration with Schlumberger

In 2014 NTNU and Schlumberger signed a cooperation agreement. Schlumberger is the world’s largest oilfield services company. recently, the annual collaboration meeting was held at NTNU, where new projects and ideas were presented.

 

 

Erna Solberg: – viktig petroleumssamarbeid med Ghana

Statsminister Erna Solberg mener at det viktig at norske utdanningsinstitusjoner samarbeider med Ghana på petroleumsfeltet. NTNU har nylig inngått en intensjonsavtale om samarbeid med Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), og til stede ved signeringen av avtalen var statsminister Solberg.

 

NTNU bidrar til vannkraftutvikling i Nepal

Nepal har like store vannkraftressurser som Norge, men utnytter kun 5% av potensialet. Nylig var en delegasjon med rektor Gunnar Bovim i spissen på besøk i Nepal for å se på hvordan NTNU kan bidra til mer effektiv utvinning av vannkraftressursene. Representanter fra institutt for geovitenskap og petroleum var med for å se hvordan NTNU kan bidra innen tunellteknologi og bergmekanikk. Professor Krishna Panthi skal nå hjelpe  Tribhuvan University med å bygge opp masterutdanning innen tunellteknologi

 

VISIT TO IGP FROM CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM BEIJING (CUPB)

VISIT TO IGP FROM CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM BEIJING (CUPB)

IGP’s Head of Department, Egil Tjåland, welcomed a delegation from the China University of Petroleum Bejing earlier today. Professor Zhang Laibin, President of CUPB, led the delegation. The visit was part of a larger trip to NTNU, including meetings with the Department of Marine Technology. The delegation has also met with NTNU’s leadership, and a memorandum of understanding has been signed between President Zhang and Bjarne Foss, Pro-Rector for Research at NTNU. CUPB is first-tier national university of China, and focuses on education and research within both traditional energy fields, and new outreach to sustainable and renewable energy. We look forward to increased cooperation between our two institutions.

IGP forskere holder innlegg på Nature-konferanse

Tidsskriftet Narure holder konferanse i samarbeid med SINTEF, NGU og NTNU om mineral og materialer for en grønn fremtid. Instituttet er representert v/ Professor Suzanne McEnroe, Prof II Børge Johannes Wigum og PhD-kandidat Marit Flatvad som skal holde innlegg og ha «poster» på denne konferansen. Wigum skal ha innlegg om maskinsand og Fladvad om «kortreist stein».

http://www.geoforskning.no/9-nyheter/1849-nature-til-norge