Spennende forskningsfunn om malmpotensialet i Karasjok

Doktorgradskandidat Alf André har nettopp publisert spennende resultater fra sin PhD-studie i det anerkjente tidsskriftet Precambrian Research. Funnene har implikasjoner for malmpotensialet i Karasjok Grønnsteinbeltet da denne aldersgruppen av tilsvarende bergarter i Finland er svært prospektive for Ni-Cu-PGE mineraliseringer (f.eks. Lomalampi, Sakatti og Kevitsa), som er viktige forekomster for råstoffer til det grønne skiftet.

Studien, med tittelen «Evolution of the Gállojávri Ultramafic Intrusion from U-Pb zircon ages and Rb-Sr, Sm-Nd and Lu-Hf isotope systematics, omhandler aldersbestemmelse og dannelsen av gamle magmakammere i Karasjok Grønnsteinsbelte. Artikkelen viser hvordan man ved bruk av isotop-signaturer kan sondere sammensetningen av kontinentalskorpen og belyse interaksjonen mellom magmatiske systemer og vertsbergarten den strømmer gjennom.

Det presenteres også en datering av Gállojávri-intrusjonen til 2051 ± 8 millioner år. Aldersbestemmelsen viser at Gállojávri-intrusjonen ble dannet samtidig til påvist magmatisk aktivitet i Lappland grønnsteinsbelte i Finland. Dette antyder at Gállojávri-intrusjonen er del av et mye større magmatisk system som strekte seg hele veien fra norskekysten i nord til grensen mellom Finland og Russland i sør. Studien er utført i samarbeid med Trond Slagstad (NGU), Bjørn E. Sørensen (NTNU), Harald Hansen (UIT) og Ian Millar (BGS). Lenke til artikkelen: https://bit.ly/3SuMuE8

IGP-researcher at Stanford top 2% ranking list

Professor Hanumantha Rao Kota is ranked among the World’s 2 per cent best researchers.

Professor Hanumantha Rao Kota

The ranking is made by Stanford University researchers in collaboration with the publishing house Elsevier and SciTech Strategies. Nearly 160 000 of the most influential people of science in the World are on the list, according to how often others quote them and in which journals these citations appear. The two per cent highest ranked in each field have come with.

160 RESEARCHERS FROM NTNU

948 of these scientists work at Norwegian universities and research institutions. Out of the 160 listed from NTNU, about a quarter are in the Engineering field. Rao is cited in the field of Mining & Metallurgy and is ranked 216 of total 27568 authors within the field

See the names of the complete TOP 2% list here.

All the data are available at data.mendeley.com.  

Congratulations, Rao!

 

Tidligere NTNU-professor II med ny metode for å tidsfeste når bevegelser i jordskorpen oppsto

Giulio Viola, som inntil nylig var geolog ved NGU og professor II ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU er førsteforfatter på artikkelen «Deconvoluting complex structural histories archived in brittle fault zones», som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Communications. Les mer på gemini.no