IGP-researcher at Stanford top 2% ranking list

Professor Hanumantha Rao Kota is ranked among the World’s 2 per cent best researchers.

Professor Hanumantha Rao Kota

The ranking is made by Stanford University researchers in collaboration with the publishing house Elsevier and SciTech Strategies. Nearly 160 000 of the most influential people of science in the World are on the list, according to how often others quote them and in which journals these citations appear. The two per cent highest ranked in each field have come with.

160 RESEARCHERS FROM NTNU

948 of these scientists work at Norwegian universities and research institutions. Out of the 160 listed from NTNU, about a quarter are in the Engineering field. Rao is cited in the field of Mining & Metallurgy and is ranked 216 of total 27568 authors within the field

See the names of the complete TOP 2% list here.

All the data are available at data.mendeley.com.  

Congratulations, Rao!

 

Tom Myran tildelt Kongens fortjenstmedalje

Fungerende ordfører i Trondheim, Mona Berger, tildeler Tom Myran Kongens fortjenstmedalje

Tom Myran ble i dag tildelt Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje for et livslangt arbeide for å forbedre helse, miljø og sikkerhet i bergindustrien.

Tom Myran har arbeidet for å forbedre helse, miljø og sikkerhet i Norsk bergindustri helt siden han tok diplomoppgaven og senere doktorgraden på radon ved Norske gruver. Etter det har han som ansatt ved Sintef og NTH/NTNU, vært på bedriftsbesøk over hele Norge, og skrevet utallige foredrag, artikler og bøker om HMS over en periode på nesten 50 år. Sist i rekken er bokutgivelsen av «HMS i bergindustrien» i 2020, som kommer til å bli standarverket innen HMS i bergindustrien i Norge.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, gratulerer Myran med Kongens fortjenstmedalje

Disse vitenskapelige bidragene innen temaer som ventilasjon, støv, støy, mekaniske vibrasjoner, naturlig forekommende asbest, kvarts, tungmetaller og radioaktiv stråling, har sammen med årelangt samarbeid med industrien, og undervisning i HMS ved NTH/NTNU, ført til at Tom Myran har blitt synonymt med HMS i bergindustrien. Tom Myran er den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på hvordan norske bergingeniører og operatører tenker HMS, og en kan trygt si at han har bygd opp dette fagområdet i Norge.

Tom Myran nyter en enorm respekt i bransjen, både for sine kunnskaper, men og for sin evne til å forklare komplekse problemstillinger på en forståelig og humørfyllt måte, og for sin svært imøtekommende væremåte. Det er alltid både lærerikt og hyggelig å slå av en prat med Tom.

Det som ofte fremheves som et kjennetegn ved Tom Myran er en genuin interesse for å se problemene fra industriens synsvinkel. Samtidig har han alltid hatt en uavhengig rolle i forhold til industrien – og er blant annet brukt som sakkyndig i rettssaker og konsekvensanalyser. Tom Myran har virket som et nødvendig korrektiv til bransjen, og initiert forsknings og utviklingsprosjekter for å forbedre forholdene på et av de viktigste områdene i bergindustrien. Et område der forbedringer ikke måles i penger, men der det handler om liv og helse. Heldigvis har Tom Myran hatt utholdenhet til å holde ut i en bransje der HMS arbeidet tradisjonelt ikke har stått i første rekke.

Det er mange som er takknemlige for verdifulle råd og innspill fra Tom Myran om hvilke forholdsregler en bør ta i bergindustrien, og hvordan en kan sikre seg for å unngå helseplager. Dette har tidligere kommet til uttrykk gjennom utmerkelser fra bransjen. I 2010 fikk han «Gullfeiselen» for fremragende innsats for norsk bergteknologi. I 2009 ble han tildelt Norsk Bergforenings høyeste utmerkelse, «Bergmannsstaven», for en samlet ekstraordinær aktivitet over tid til allmenn fremme for den norske bergbaserte næring. Det ble lagt vekt på at aktiviteten gikk utover det som kan forventes fra stilling eller posisjon som Tom har innehatt. Tom Myran har med dette blitt hedret og annerkjent innen bransjen. Tildelingen av Kongens fortjenstmedalje til Tom Myran, gjenspeiler og annerkjenner den betydningen Tom Myran har hatt på nasjonalt nivå som en pioner i HMS arbeidet i Norge.

Tom Myran og hans gode venn Knut Furuseth

Gratulerer, Tom!

 

Eirik Nilsen kåret til beste student

Eirik Nilsen er av stiftelsen Winnie og Ragnar Mathisens høgskolefond utpekt som beste uteksaminerte kandidat på teknologi (siv.ing) eller arkitektur (siv.ark) i 2019. Nilsen studerte Tekniske geofag ved Institutt for geovitenskap og petroleum, og oppnådde A i alle karaktergivende fag, han var dermed den med best resultat av totalt 1300 uteksaminerte studenter. På en digital markering i dag mottok han en pengesum på 52.000,- og bilde av kunstneren Sverre Koren Bjertnæs

–  Det ligger mye jobb bak dette, men jeg vil trekke frem det gode læringsmiljøet ved Institutt for geovitenskap og petroleum, og forelesere og professorer fortjener også en stor takk, sa Nilsen.

 

Instituttleder Egil Tjåland er stolt over at en student fra IGP har blitt kåret til beste student

– Jeg er utrolig imponert over det Eirik har oppnådd, dette betyr mye for instituttet og motiverende for oss våre studenter.

Eirik Nilsen jobber i dag som prosjektingeniør II ved GeoMiljø, Landfundamentering ved NGI

Gratulerer!

Sigve Hovda tildelt 1 millioner til innovasjonsprosjekt

Førsteamanuensis Sigve Hovda har fått tildelt 1 millioner kroner fra NTNU Discovery til sitt innovasjonsprosjekt. Prosjektet handler om modeller for hvordan borestrengen oppfører seg i borehullet og hvordan dette kan optimaliseres. Hovda samarbeider med Magnus Jahre og Asbjørn Djupdal ved Institutt for datateknologi og informatikk.Pengene skal hovedsaklig gå til softwareutvikling.

-Det er fantastisk å få tildelt disse pengene. Det er unikt å få midler som skal brukes til utvikling av spesialkompetanse, sier Hovda.

Alexey Stovas recieved «Geophysics Reviewer of the Year Award»

 

Professor Alexey Stovas won the «Geophysics Reviewer of the Year Award» at The Society of Exploration Geophysicists (SEG)-Conference in San Antonio for the second time! Incredible achievement! The award is given annually to a reviewer who is recognized by a combination of high-quality and proficient reviews as judged by the Editor and Assistant Editors of Geophysics according to the following criteria: 1. the reviewer must be one of the top five reviewers in terms of the quantity of reviews where reviews for successive revisions are counted as separate reviews 2. the reviews are of consistently high quality
3. the reviews are returned efficiently

Also read: «Professor Alexey Stovas recieves award from SEG»

Charlie Li har fått Trondheims Døråpnerpris

Under en tilstelning i går fikk professor Charlie Li tildelt Døråpnerprisen av ordføreren i Trondheim, se her. Prisen tildeles til personer som  markedsfører Trondheim og regionen gjennom kultur-, idrett- og kongressarrangement. Charlie fikk prisen fordi han i 2018 sto bak 3rd International Conference on Rock Dynamics and Applications (RocDyn) i Trondheim med 170 deltagere fra hele verden. Og neste år kommer den store konferansen Eurock 2020 med 700 deltagere til Trondheim og Norge for aller første gang.

Shellprisen for mastergradsarbeid til IGP-student

Under NGFs Vinterkonferanse tirsdag fikk Eric James Ryan tildelt Norske Shells Geopris. Prisen er en utmerkelse og belønning til hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer for beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid ved Vinterkonferansen. Hans veiledere har vært Giulio Viola og Bjørn Eske Sørensen. Ryan er nå PhD-stipendiat ved IGP. Se oppslag på geoforskning.no