Welcome, David!

David Semwogerere has joined the Department of Geoscience and Petroleum on a 3-year PhD program in the field of Drilling and Wells.

His project is titled “Well Integrity and Lifecyle Management – Data Analytics approach” with an objective to develop a computer-based artificial intelligence system, or a system of systems for offshore well integrity and life cycle management for the Brazilian and Norwegian Continental Shelves.

Sigbjørn Sangesland (Professor in Well Engineering) is the main supervisor while Alexey Pavlov (Professor in Petroleum Cybernetics) and Jørn Vatn (Professor in RAMS) are co-supervisors for the project.

 This project is in collaboration with Petrobras as an industry partner under the BRU21 program; an NTNU Research and Innovation Program in Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry.

Besides industry roles in Drilling and Completion, David holds MSc. Petroleum Engineering (Drilling Technology) and BSc. Electrical Engineering (Power Systems) degrees.

Welcome, David!

Welcome, Lene!

Lene Margrethe Pallesen is 24 years old and from Stavanger. Lene will be undertaking a 3-year PhD in Engineering Geology studying and mapping quick clay deposits. The supervisor is Professor Ola Fredin. The project aims to increase knowledge of instabilities in quick clay and help bridge the gap between different discipline approaches by applying methods from geology, geophysics and geotechnics.

Lene has a BSc in Geophysics with Geology from Durham University and an MSc in Geology from NTNU. She has for the past year been studying sediment transport in Longyearelva on Svalbard with cooperation with UNIS and NGU for her Master’s project. This project focused on the influence of permafrost and climate change on sediment input from glaciers, moraines and slope processes.

Lene likes to spend her spare time on a range of activities including dance and badminton.

Welcome, Lene!

Spennende forskningsfunn om malmpotensialet i Karasjok

Doktorgradskandidat Alf André har nettopp publisert spennende resultater fra sin PhD-studie i det anerkjente tidsskriftet Precambrian Research. Funnene har implikasjoner for malmpotensialet i Karasjok Grønnsteinbeltet da denne aldersgruppen av tilsvarende bergarter i Finland er svært prospektive for Ni-Cu-PGE mineraliseringer (f.eks. Lomalampi, Sakatti og Kevitsa), som er viktige forekomster for råstoffer til det grønne skiftet.

Studien, med tittelen «Evolution of the Gállojávri Ultramafic Intrusion from U-Pb zircon ages and Rb-Sr, Sm-Nd and Lu-Hf isotope systematics, omhandler aldersbestemmelse og dannelsen av gamle magmakammere i Karasjok Grønnsteinsbelte. Artikkelen viser hvordan man ved bruk av isotop-signaturer kan sondere sammensetningen av kontinentalskorpen og belyse interaksjonen mellom magmatiske systemer og vertsbergarten den strømmer gjennom.

Det presenteres også en datering av Gállojávri-intrusjonen til 2051 ± 8 millioner år. Aldersbestemmelsen viser at Gállojávri-intrusjonen ble dannet samtidig til påvist magmatisk aktivitet i Lappland grønnsteinsbelte i Finland. Dette antyder at Gállojávri-intrusjonen er del av et mye større magmatisk system som strekte seg hele veien fra norskekysten i nord til grensen mellom Finland og Russland i sør. Studien er utført i samarbeid med Trond Slagstad (NGU), Bjørn E. Sørensen (NTNU), Harald Hansen (UIT) og Ian Millar (BGS). Lenke til artikkelen: https://bit.ly/3SuMuE8

NORHED II project: Capacity building in higher education in Nepal

The NORHED II project aims to build capacity in higher education within Rock and Tunnel Engineering in Nepal, and is a collaboration project between Department of Geoscience, NTNU and Paschimanchal Campus of Institute of Engineering (IoE-WRC), Tribhuvan University in Nepal. The project is funded by Norad – Norwegian Agency for Development Cooperation which aims to enhance internal capacity of Institute of Engineering (IoE) within Rock and Tunnel Engineering through the production of 4 #PhD graduates of IoE faculties at NTNU, establishment of state-of-art rock and tunnel engineering laboratory at IoE-WRC, teaching support to MSc in Rock and Tunnel Engineering at IoE-WRC which was started in late 2020 with direct contribution by NTNU. This 6 years long collaboration project gives maximum focus on UN sustainable goals and has started in January 2021 and will end by the end of 2026.

Alf Andre Orvik har publisert banebrytende forskning i Journal of Petrology

PhD kandidat Alf Andre Orvik har publisert banebrytenene resultater fra sitt PhD studie i tidskriftet Journal of Petrology med Titlen «The Palaeoproterozoic Gallujavri ultramafic intrusion, Karasjok Greenstone Belt; petrogenesis of a trans-crustal magma system». Artikkelen har i tillegg fått annerkjennelsen editors choice.

Resultatene omhandler dannelsen gamle magmakammer (fra paleoprotorzoikum) i Karasjok Grønnsteinsbelte, Finnmark. Ved hjelp av avansert termodynamisk modellering av geokjemiske og mineralogiske data blir det vist hvordan magmaen har steget og utviklet seg på ulike dybder i kontinentalskorpen. Modellen er forenelig med observasjoner fra aktive magmasystemer som for eksempel Yellowstone, USA og viser at magma ofte følger komplekse veier på veg opp til overflaten. Funnene er viktig for å forstå den geologiske utviklingen av det baltiske skjold og har implikasjoner for dannelsen av magmatiske sulfid og PGE forekomster, som er viktige råstoffer til det grønne skiftet.

Studiet er utført i samarbeid med samarbeid med Trond Slagstad og Lars Petter Nilsson (NGU), samt Harald Hansen (UIT). Dette samarbeid har vært sentralt for å få til så imponerende resultater.

Haoge Liu successfully defended his PhD thesis

Haoge Liu has successfully defended his PhD thesis «Subsea Field Layout Optimization»

The Assessment Committee consisted of Professor Bernt S. Aadnøy, University of Stavanger, Professor Juliana Baioco, Federal University of Rio de Janeiro, Brasil and Professor Sigbjørn Sangesland, NTNU

From left: Professor Bernt S. Aadnøy, Professor Sigbjørn Sangesland, Haoge Liu, Professor Audun Faanes and Professor Tor Berge Gjersvik.
Professor Juliana Baioco on the big screen.

Professor Sigbjørn Sangesland was Administrator of the Committee.

Professor Tor Berge Gjersvik has been the candidate’s main supervisor and Professor Audun Faanes has been the candidate’s co-supervisor.

Congratulations, Haoge Liu!

Welcome Christian

Christian Rekve Bryn has joined the Department of Geoscience and Petroleum at NTNU to undertake a 4-year PhD-project in the field of hydrogeology. The supervisor is professor Bjørn Frengstad. Christian’s research project «Bømoen Plus Village» aims to use geological resources as part of sustainable development of a new area in Voss, with short travelled resources that gives water, renewable energy and aggregates for future industry and residence. Mapping and managing the resources to be used for sustainable development will be a big part of the project. The industrial PhD is funden by the Norwegian research counsil, COWI AS, Bømoen AS, Voss Energi AS and Voss herad. NGU is a collaboration partner in the project.
Christian has B.Sc in geology and geohazards from HVL and M.Sc in hydrogeology from the University of Copenhagen. He works as a hydrogeologist (since 2016) at COWI AS.

Welcome Christian!

Welcome Tek

Tek Bahadur Katuwal is 33 years old, from Nepal. He has just joined the Department of Geoscience and Petroleum, NTNU to undertake a 4 – year PhD in the field of Rock and Tunnel Engineering. His main Supervisor is Krishna Kanta Panthi (Professor IGP, NTNU) and the co–supervisor is Dr. Chhatra Bahadur Basnet (Visiting Associate Professor, Pashchimanchal Campus (WRC), Institute of Engineering (IoE)). Tek will focus, through research, on “Selection of Tunnel Construction Methods in Himalayan Rock Mass Conditions”. After the selection of relevant cases, he will be actively involved in a field visit to carry out engineering geological mapping, collect required data and representative rock samples from the Himalayan region for the laboratory investigation at IGP. The research work will mainly be carried out at IGP with frequent field visits to the Himalayan region. This research will recommend, geologically, optimum and economically viable tunnel construction methods for the Himalayan region.

This PhD research is part of “NORHED II PROJECT 70141 6: Capacity Enhancement in Rock and Tunnel Engineering at Pashchimanchal Campus (WRC), Institute of Engineering (IoE), Tribhuvan University (TU), Nepal” funded by NORAD and managed by IGP-NTNU. The main objective of this NORHED II project is, the establishment of an MSc Program in «Rock and Tunnel Engineering» at the Institute of Engineering (IOE) of Tribhuvan University, produce about 90 MSc graduates in Nepal and capacity enhance of the faculties through the production of 4 PhD graduates at NTNU within 2026.

Tek has graduated from the Department of Civil Engineering in Pashchimanchal Campus (WRC), Institute of Engineering (IOE) of TU and has Master’s degree in Infrastructure Engineering and Management. Prior to joining NTNU, he was an assistant professor at Pashchimanchal Campus (WRC), Institute of Engineering (IoE), Tribhuvan University (TU) in Nepal. After completion of his PhD research work, he will return to his home country and contribute to research and academic activities at Pashchimanchal Campus (WRC) of the Institute of Engineering (IoE). He will be active in collaborative research initiatives between IoE, NTNU, tunnelling industry and other international academic institutions.

Welcome, Tek!

Welcome Sailesh

Sailesh Adhikari has joined The Department of Geoscience and Petroleum, Faculty of Engineering to start his PhD on “Stability assessment and rock support optimization of underground excavations in Himalayan rock mass”. The PhD is a part of “NORHED II PROJECT 70141 6: Capacity Enhancement in Rock and Tunnel Engineering at Pashchimanchal Campus (WRC), Institute of Engineering (IoE), Tribhuvan University (TU), Nepal” funded by NORAD and managed by IGP-NTNU. In the research Sailesh will develop stability assessment methods suitable for the Himalayan rock mass. His research outcome will deliver appropriate approach of rock support design relevant for Himalayan rock mass. The research focus will on the utilization of flexible, sustainable, cost effective and environmentally friendly support design. He will carry out extensive field mapping, instrumentation, collection of relevant data and laboratory testing of the rock samples brought from different tunnel project cases from Himalayan region. The mapped, collected and tested data will be used as basis to carry out comprehensive stability assessment and optimization of rock support for underground caverns and tunnels passing through Himalayan rock mass.

Sailesh has completed M.Tech. in Structural Engineering from Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi), India. Prior joining to NTNU, he was assistant professor at Pashchimanchal Campus (WRC), Institute of Engineering (IoE), Tribhuvan University (TU), Nepal.

Welcome, Sailesh!

Welcome Ramon!

Ramon Abritta Aguiar Santos has joined The Department of Geoscience and Petroleum to start his PhD project «Operation maintenance, and investment strategy for offshore energy hubs”. This project is a part of Horizon 2020 EU project «InnoCyPES: Innovative Tools for Cyber-Physical Energy Systems» (https://innocypes.eu). This is a multidisciplinary project that includes energy, economic, and environmental aspects. Ramon will gather information and develop models and optimal strategies to plan and operate offshore energy hubs. Such systems consist of oil and gas platform, wind power generation, energy storage, etc. In this project, Ramon will cooperate with Equinor, Siemens and will be associated with the BRU21 program – NTNU Research and Innovation Program in Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry.

Ramon has an MSc degree in Electrical Engineering, with focus on energy systems, awarded by the Federal University of Juiz de Fora (UFJF), Brazil. He was the main developer of codes to optimize the operation of three Brazilian hydroelectric power plants during his 2.5-year master’s R&D project, which was a work in partnership with a Brazilian electric utility company.

Welcome, Ramon!