Teknostart Petroleum Students

Teknostart is a start-up program for first-year Petroleum students at NTNU. The petroleum students at NTNU started their studies with watching the film Deep Water Horizon to gain an insight into how much responsibility they will have in the future

ODs ressursrekneskap per 31. desember 2018

Ved utgangen av fjoråret var Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikke påviste petroleums­ressursar på norsk kontinental­sokkel ca. 15,6 milliardar standard kubikkmeter olje­ekvivalentar. Dette er en økning på 24 millionar siden forrige ressursregnskap. Til nå er 47 prosent av de totale ressursene produsert. Se ODs nettsider.

VISIT TO IGP FROM CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM BEIJING (CUPB)

VISIT TO IGP FROM CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM BEIJING (CUPB)

IGP’s Head of Department, Egil Tjåland, welcomed a delegation from the China University of Petroleum Bejing earlier today. Professor Zhang Laibin, President of CUPB, led the delegation. The visit was part of a larger trip to NTNU, including meetings with the Department of Marine Technology. The delegation has also met with NTNU’s leadership, and a memorandum of understanding has been signed between President Zhang and Bjarne Foss, Pro-Rector for Research at NTNU. CUPB is first-tier national university of China, and focuses on education and research within both traditional energy fields, and new outreach to sustainable and renewable energy. We look forward to increased cooperation between our two institutions.

Instituttleder Egil Tjåland intervjuet av enerWE

Instituttleder Egil TJåland er intervjuet av enerWE, og kommenterer søkermassen til petroleumsstudiene ved NTNU og BRU21-programmet, hvor det skal ansettes opptil 40 PhD-kandider som skal jobbe mot digitalisering av olje- og gassindustrien.

https://enerwe.no/nyheter/det-kommer-til-a-bli-toffe-ar-for-oljeselskapene-som-skal-fa-tak-i-folk/