Rapport fra Forskningsrådet: Kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen

Olje- og energidepartementet har bedt Forskningsrådet om å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen.

Denne rapporten er utarbeidet som svar på OEDs bestilling. Den omfatter følgende:
• Oppsummering av skriftlig bakgrunnsinformasjon
• Informasjon om Forskningsrådets portefølje innenfor området, samt internasjonal forskningsaktivitet
• Oppsummering av en workshop avholdt med relevante forskningsaktører
• Råd om en forskningssatsing

Les rapporten her: Kunnskapsgrunnlag havbunnsmineraler 2018-2019

Se også nettsiden for Norsk Forum for marine Mineraler

Dialogmøte med Olje- og energidepartementet

Sist torsdag var de petroleumsrettede instituttene ved NTNU, UiS, SINTEF og NORCE i dialogmøte med Olje- og energidepartementet, hvor de møte statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde og direktør Torgeir Knutsen. Tema for møtet omfattet gjensidig oppdatering av pågående aktiviteter og diskusjon av rammebetingelser for forskning og høyere utdanning innen petroleumsområdene.