03. June 2021: Marine Minerals – One Day Seminar – Tina Bru opening speaker

We are happy to announce that Tina Bru, Minister of Petroleum and Energy is going to be the opening speaker for the Marine Minerals – One Day Seminar 03. June 2021. Join us to learn more about marine minerals: The ongoing work and the opportunities and challenges arising within this emerging industry. Read more about the seminar and register here 

Press Release: Cooperation between German and Norwegian industry on marine minerals

23. November 2020 DeepSea Mining Alliance (DSMA) and Norwegian Forum for Marine Minerals (NMM) signed an agreement to cooperate on developing a cost-effective and environmentally responsible industry pursuing marine minerals. These raw materials are essential to reach the goals specified by the European Union in the “Green Deal”. New industrial technologies are required to minimize the environmental impact and at the same time offer a reliable and affordable supply chain.

NMM and DSMA is now forging a cooperation building on established connections between Norway and Germany. The goal for the cooperation agreement between NMM and DSMA is to form an industrial, technological and scientific cooperation that extends all disciplines and phases needed for sustainable extraction of marine minerals.

One of the major next goals of this agreement is the preparation of a joint road map of activities and projects to foster not only the cooperation between the NMM and the DSMA but also between the industrial, scientific and political stakeholders in both countries, pointed out by Leonhard Weixler, President of the DSMA.

The members from NMM and DSMA have a unique and coherent set of resources, skills and expertise valuable for realization of marine minerals operations. Although some key components of these technologies have reached maturity, there are still critical research and development topics to be solved.

NMM and DSMA can be important premise providers for the future development of marine minerals.Leveraging competencies within existing German and Norwegian clusters, NMM and DSMA cooperation can be an important instrument to development of knowledge, methods and tools needed to make seabed minerals extraction a vital part of the solution in the energy transition, says Dr. Kjetil Skaugset, Chairman, NMM

Combined, DSMA and NMM have 59 members from industry and academia. Upon signing the cooperation agreement, the organizations will facilitate cooperation projects across the marine minerals value chain.

For more information contact:

Leonard Weixler, President of DSMA info@deepsea-mining-alliance.com

Egil Tjåland, Secretary, NMM egil.tjaland@ntnu.no

Rystad Energy lanserte rapport om potensialet i offshore mineralutvinning

Norsk olje og gass, Aker, GCE Ocean Technology, Blue Maritime Cluster, GCE Node, Aker, Loke Marine Minerals og Norsk Forum for Marine Mineraler (NMM) inviterte i dag til digital lansering av den første rapporten om mulighetene havbunnsmineralene kan gi for ny industri i Norge. Rapporten er utarbeidet av Rystad Energy og ble overrakt til Olje og energiminister Tina Bru.

Startskuddet har gått for en ny næring i Norge, en som står på skuldrene av oljenæringen og som blir viktig for utviklingen av lauvutslippssamfunnet: utvinning av mineraler på havbunnen. Myndighetene har i flere år kartlagt slike forekomster, og en samlet industri står nå klar til å skape verdier av disse naturressursene.

Les rapporten her

Og les mer om Norsk forum for marine mineraler her

Rapport fra Forskningsrådet: Kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen

Olje- og energidepartementet har bedt Forskningsrådet om å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen.

Denne rapporten er utarbeidet som svar på OEDs bestilling. Den omfatter følgende:
• Oppsummering av skriftlig bakgrunnsinformasjon
• Informasjon om Forskningsrådets portefølje innenfor området, samt internasjonal forskningsaktivitet
• Oppsummering av en workshop avholdt med relevante forskningsaktører
• Råd om en forskningssatsing

Les rapporten her: Kunnskapsgrunnlag havbunnsmineraler 2018-2019

Se også nettsiden for Norsk Forum for marine Mineraler

Stor interesse for Marine mineraler

NTNU leder Norsk forum for marine mineraler (NMM) og denne uken ble forskning rundt dette spennede temaet presentert på Arctic Frontiers i Tromsø. NTNU, UiB, Forskningsrådet og PI Subsea holdt foredrag på vårt arrangement på konferansen. Temaet vekket stor interesse i salen og i media. Her kan du høre et radioinnslag med instituttleder Egil Tjåland https://bit.ly/2vtSM0A

Andre saker:
Aftenposten: https://bit.ly/38RQpmU
TV2: https://bit.ly/2O8myi8
E24: https://bit.ly/2GyLgUx

Petroleum and energy minister Freiberg -marine mining a new Norwegian industrial adventure

NTNU has formed the Norwegian Forum for Marine Minerals (NMM). The forum is an association of academia and industry that will work together to develop knowledge and expertise, and a Norwegian industry with the goal of sustainable and responsible extraction of marine minerals. Yesterday, the forum was presented at OG21 – the most important technology conference for the petroleum industry. Minister of Petroleum and Energy Kjell-Børge Freiberg is strong in the belief that this can be a new Norwegian industrial adventure