BRU21-konferansen pågår nå

Etter mer enn ett år med besøk til bedrifter og institusjoner i Norge, samt Petrobras i Brasil, ble BRU21-rapporten lagt frem under BRU21-konferansen som avholdes i EL5 på Gløshaugen i dag. Konferansen ble åpnet av Johan Hustad og Ingvald Strømmen, og statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde presenterte foredraget «Importance of R&D for the future of O&G». Tim Gould, IEA, presenterte «Global Energy Outlook».  Hele programmet kan ses her.

To av våre Petroleum Engineering-studenter deltok i SPE Paper Contest i Krakow

Petroleum Engineering-studentene Mohamed Amine Bouhouche og Radmila Mandzhieva deltok i den årlige europeiske SPE Paper Contest holdt i Krakow, Polen 4.-9. april. Presentasjonene hadde titlene «Improvement of Reservoir Oil Recovery Using Gel Systems» og «Analysis of 2D thin section images as an important aspect of pore network modeling«. Begge presentasjonene er basert på deres semesterprosjekt, veiledet av professor Ole Torsæter.